آیین ما

نام کتاب: 
زمان و منتظران۵- آیین ما
نام نویسنده: 
عبدالحسن طالعی
محمد گوگانی
محمدحسن کاشف
تهیه کننده : 
عبدالحسین فخاری
ناشر: 
گوی
محل نشر: 
تهران
سال نشر: 
1398
تعداد صفحه: 
168

طرحواره «زمان و منتظران» در پاسخ به یک نیاز پدید آمده است: بیان امروزین باورهای بنیادین...البته با ایده و طرحی نو و در شکل داستان‌گونه یا به شکل گفتمانی بین جوانان و دانشگاهیان.

این حلقه از مجموعه زمان و منتظران به آیین ما می پردازد. به طور طبیعی باورهای بنیادین ما بر باورهای دیگر اثر می گذارد و بینش ها و منش ها، کنش ها و واکنش ها را در زندگی ما شکل می‌دهد. پس از باور به خدا، رسالت، وحی، رهبری الهی و معاد، فروع دین مطرح می‌شود و احکام فردی و اجتماعی، اخلاق، سلوک با دیگران و رفتارها و اعمال صالح در قالب آموزه‌های دینی که مجموعا آیین یک باورمند را تشکیل می دهد و هویت دینی او را می سازد.

اگر باورهای بنیادین را اصول دین بدانیم بی تردید این آموزه ها می توانند فروع و ارکان و اجزای دین نامیده شوند. یک مسلمان را می توانیم به راحتی از طریق تعهد او به آیین خویش بشناسیم. او نماز می گزارد، روزه می گیرد، به حج می رود، به حرام و حلال متعهد است، اخلاق و رفتارش بر اساس آموزه های قرآنی و روایی است. ترسیم ابعاد آیین مت در چهل فراز در این کتاب پیش روی شماست که می تواند بخشی از سرفصل های معرفی آیین به نسل جوان باشد.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۹-۱۳۸۵.

Back To Top