مکتوبات بهایی پژوهی کتب امری کتب نقدیه بهاییت
نویسندگان
ناشران
مرور

کتب نقدیه بهاییت

تاریخ جعفری

کتاب تاریخ جعفری نوشته‌ی شیخ محمّدمهدی شریف کاشانی (از مشروطه‌خواهان برجسته) است. وی این کتاب را در شرح احوال پدر خود، ملا محمّدجعفر نراقی، نگاشته و از همین روی، تاریخ جعفری‌اش نام نهاده و سپس، به شرح احوال خود و مسافرتش به قبرس برای دیدار…

گذرگاه تاریکی

جلد اول این کتاب مربوط به نقد و بررسی های تاریخی و محتوایی بابیت و بهائیت می باشد. در این کتاب سعی شده است تا در هر بحث به منابع موثق همان فرقه و یا جریان مراجعه گردد. به عنوان مثال تصاویر و اسناد مربوط به بهائیت از مراجع اصلی بهائیت اخذ…

تنبيه النائمین

آنچه در این کتاب آمده،شمایی از رویکردهایی است که دو گروه ازلیان و بهائیان برای نشان دادن نادرستی باورهای یکدیگر درباره چگونگی ادامه ی تعالیم میرزا علی محمد باب به دست می دادند. بهائیان بر آن بودند که زمان عمل به تعالیم باب گذشته و اکنون به…

بهائیت و امام زمان

در فصل اول این کتاب دیدگاه بهاءالله در قبال باور مهدویت و امام زمان تشریح می شود و یکی از وظایف اصلی و اهداف استراتژیک بهائیت روشن می گردد. در فصل دوم، به پنج مورد از مواردی که در کتاب ایقان، بهاءالله با اعتراف و استناد و تصدیق به آنان…

فلسفه نیکو

با مطالعه این اثر که هیچ گاه نباید به وسیله خدعه ها و تزویرهای بهائیت به تاریک خانه فراموشی سپرده شود، متوجه خواهید شد مولف بزرگوار آن در مسیر و جهت ماهیت استعماری فتنه باب و بهاء موشکافانه ، دیده های خود را شرح و بسط داده تا نا آگاهان در…

بهائیت در ایران معاصر

این کتاب به دنبال بررسی سیر مراحل شکل گیری،عقاید ، احکام، رهبران، انشعابات ، وضعیت تشکیلاتی ، ارتباط با بیگانگان و بررسی عملکرد این فرقه در مقاطع زمانی قاجار، پهلوی و پس از انقلاب اسلامی است، و در این راستا سعی شده است تا تصویری روشن بر…

حق المبین

کتاب پیش رو اثر مرحوم آیه الله شاهرودی یکی از بهترین و مفصل ترین ردیه هایی است که علیه بهائیت نوشته شده است. تسلط نویسنده بر مبانی فقهی و اصولی و اعتقادی تشیع و سال ها تدریس در حوزه های علمیه احاطه بر ایات و روایات و اشنایی با کتب این…

اثبات بی اعتباری کتاب اقدس

کتابی که به وسیله مولف رد شده یکی از دو کتاب حسینعلی نوری است که بعد از ادعای پیامبری و خدایی کردن به عنوان دستورالعمل های به اصطلاح دینی فریب خوردگان خود نوشته است.این کتاب که اقدس نام دارد بعد از بیان که به منظور اثبات خاتمیت علی محمد…

آواز دهل

این مجموعه شامل عناوین ذیل می باشد: جلد1-تحری حقیقت و ترک تقالید جلد2-وحدت عالم انسانی جلد3-دین باید سبب الفت و محبت باشد جلد4-دین باید مطابق علم و عقل باشد جلد5-ترک تعصبات جلد6-تعدیل معیشت عمومی جلد7-بیت العدل و محکمه کبری…

پای سخنان پدر

نویسنده در پش گفتار خود اشاره به تاریخچه جمع اوری یادداشت هایی در زمینه دو فرقه بابیت و بهائیت نموده و سعی کرده آن را به سبک ساده سوال و جواب به رشته تحریر درآورد تا خوانندگان پس از مطالعه و مراجعه به مدارک ارائه شده با روحی شاد و نگرشی نو…