Cheap Air Jordan 1

پیروزی را در افق دیده بود!

آن روز که بهائی پژوهی تنهای تنها به عرصه ای دشوار و خطیر پا نهاد و بانی جریانی شد که امروز مرجع ده ها پایگاه و صدها مرکز و هزاران پژوهشگر و ده ها هزار مراجع و صدها هزار نگاه است در افق ،پیروزی را دیده بود که مجدانه راهش را علیرغم همه مشکلات و سختی ها صبورانه می پیمود و از دشنام ها ی متعصبان و بی مهری مخالفان ،گره ای به ابرو نمی نشاند و از ناملایمات پلی برای اخلاص می ساخت... وامروز هم که ثمره آن ایستادگی به بار و بر نشسته است نیز با یاد آن روزهای تنهائی ،تتمه بی مهری ها را _حتی از یاران_به فال نیک می گیرد وهمچنان به راه ادامه می دهد که از همان نخست پیروزی را در افق دیده بود!

مدتی است که دات آی آر فیلتر شده است.

به قول بعضی از سایت ها همچون سایت فردا،آینده روشن، امروز و... تنها سایت علمی و پژوهشی در مستوای بالای تحقیق و اسلوب کم نظیر گفتمان علمی یعنی بهائی پژوهی مسدود شده و اعتراض محافل پژوهشی را به دنبال داشته است .اگر اشتباهی هم رخ داده به نظر می رسید زمان لازم برای جبران اشتباه و درنگ در محتوای سایت ،کافی بوده است.فقط باید آرزو کنیم فرصت ها از دست نرود در شرایطی که سایت های بهائی آزادانه مشغول سخن پراکنی هستند سایت های منتقد در محاق فیلتر اسیر باشند... 

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۹-۱۳۸۵.

Back To Top