Cheap Air Jordan 1

دعوت به مناظره

مناظره در جایگاه علمی اش بنشیند اتفاقی مبارک در گفتگوی اندیشگی است.

ایران بهایی ما را به مناظره فراخوانده است (و اگرچه نخستین بار کاربران این سایت ،بهائیان بویژه اعضای ایرانی بیت العدل را به مناظره دعوت نمودند و پاسخی نیامد) و گفته است تا پای چوبه دار برای مناظره حاضر است!

ما هم عرض کردیم چوبه داری در کار نیست !کسی را برای بحث علمی دار نمی زنند.

 

این تاپیک را می گشائیم تا کاربران عزیز قبل از انکه ایران ،زمان و مکان مناظره را تعیین کند،دیدگاهها و سوالاتی را که فکر می کنند خوب است در این مناظره مورد بحث واقع شود بیان نمایندو پیشنهاد دهند:البته فقط در مباحث علمی مربوط به بهائیت به دور از جنجال ها و مباحث سیاسی ...

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۹-۱۳۸۵.

Back To Top