یک بحث بهایی: 9 یا 19 عضو در بیت العدل جهانی؟

0 877

یک بحث بهایی: 9 یا 19 عضو در بیت العدل جهانی؟
مایکل زرگاروف

وقتی کسی به دین وآیینی می‌پیوندد، همیشه برای او مملو ازعدم اطمینان است تا ایمان. حتی اگر درخانواده امری متولد شده یا در میان فداکارترین دوستان و خویشاوندان بزرگ شده باشد. سفرمذهبی هم معمولاً با شادی زیاد، حیرت و رفاقت ، و نیز شک، دشواری و اندوه فراوان متمایز می شود.
پذیرفته شده است که شک و تردید جزء طبیعی باوردینی است و هنگامی که مردم نگرانی هایی دارند، تلاش می کنند آنها را بررسی کنند و قوی تر و با اطمینان بیشتری در نظرات خود ظاهرشوند. شاید پاسخ های خوبی برای شک های شما وجود داشته باشد و در نتیجه ایمان شما قوی تر و محکم ترشود. از سوی دیگر، اگر هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکنید، مجبور خواهید شد بین پایبندی به دینی که می‌دانید منطقی نیست، و رها کردن آن یکی را انتخاب کنید.
حال، تصور کنید تناقضاتی وجود دارد که شخص ابتدا آن را درست می‌پندارد، اما بعداً متوجه می‌شود که همه اینها نادرست و مبتنی بر منافع خودخواهانه بوده است؟ فهرستی از چنین اقلامی وجود دارد که به زور در گلوی بهائیان فرو شده،و توسط نصوص بهائی پشتیبانی نمی‌شوند و در تعالیم بهاءالله و عبدالبهاء پایه‌گذاری نشده‌اند. امروز می‌خواهم به یکی از موارد موجود در آن فهرست نگاهی بیندازم و آن را با آموزه‌های بنیان‌گذاران آیین بهایی مقایسه کنم.
از جمله ناسازگاری ها و ناهماهنگی های فراوان درعقاید، اعمال و امور تشکیلاتی بهائیت، مانند عدم استمرار ولایت امرالله، صحت الواح وصایای عبدالبهاء، اعتبارو مشروعیت بیت العدل فعلی، و عدم انتخاب زنان، که بیت العدل فعلی پاسخ قانع کننده ای به آن نداده است؛ بحث جدیدی در حال ایجاد است که پایه های بیت را بیش از پیش متزلزل خواهد کرد، و آن تعداد صحیح اعضای بیت العدل است. برای این عدد صحیح، ما منابع مختلفی را کشف می کنیم. برخی منابع ادعا می کنند 19، در حالی که برخی دیگر بین 9 و 19 می گویند، و برخی مواردی را بیان می کنند که به طور خاص در نصوص و کلام شخصیت های مرکزی امربه آنها اشاره نشده است.
گویا آیین بهایی قادر به تصمیم گیری در مورد برخی از مشکلات بحث برانگیز نیست، یکی از آنها این است که در کجا باید ازعدد 9 استفاده کرد وکجا باید 19را به کار برد. اشاره روشنی از عبدالبهاء وجود دارد که می گوید بیت العدل بهائی 19 عضو خواهد داشت.
1- می بینیم که عبدالبها به وضوح می گوید بیت العدل بهائی 19 عضو خواهد داشت:
پادشاه و حاکمان جهان تحت حاکمیت بیت العدل اقتدار واقعی خود را خواهند یافت. احکام خدا در اختیار نوزده مرد قرار می گیرد که بیت العدل را تشکیل می دهند و تصمیم می گیرند… بیت العدل بین حاکمان و پادشاهان تصمیم خواهد گرفت. تمام قضاوت ها براساس قانون خدا خواهد بود.

Juliet M. Grundy, Ten days in the light of Acca وPrinted in Chicagoو December 1907. )Published by Bahai Publishing Society Chicago, ILLIONIS, U.S.A. WORDS OF ABDUL BAHA(

2- بیت العدل جهانی کنونی از عضویت بین 9 تا 19 دفاع می کند:
– تعداد اعضای بیت العدل اعظم به صراحت 9 نفر تعیین نشده است. (1)
– عبدالبهاء در لوحی بیان کرده است که بیت العدل اعظم ممکن است با صلاحدید خود با حداکثر نوزده عضو فعالیت کند. (2)
علی نخجوانی،می گوید ادعا شده که عبدالبهاء گفته که عدد اعضای بیت العدل شاید 19 مرد باشد و او موضوع را اینگونه توجیه می کند که ما اعضای بیت العدل جلسه ای با اعضای دارالتبلیغ بین المللی
داشتیم و اعضای جلسه جمعا 18 نفرشد وجلسه قابل مدیریت بود. یکی از اعضای بیت العدل اعظم این موضوع را به اشتباه به عبدالبهاء نسبت می دهد! ولی توجه کنید عدد 19 به وضوح درقسمت قبل، در دو رفرانس، مورد اشاره قرارگرفته است.
3- به نوشته منشی شوقی افندی، تعداد اعضا در نصوص مشخص نشده است. این هم نادرست است!
“عضویت بیت العدل اعظم منحصرومحدود به مردان است. تعیین تعداد اعضا، نحوه انتخاب و مدت عضویت بعداً مشخص خواهد شد؛ زیرا این موارد به صراحت درمتن نصوص بیان نشده است.” (27 مه 1940 ) (3)
4- مطالعه دیگری که استدلال می کند بیت العدل باید از 19 نفر تشکیل شود به شرح زیر است. “محفل روحانی محلی، به احتمال زیاد قبلاً به عنوان بیت العدل محلی شناخته می شد و این بیت العدل در سال 1905 دارای 19 عضو بود. سه جلسه در بمبئی برگزار می‌شود، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و یکشنبه عصر، راس ساعت شش. جلسه سه‌شنبه مختص بیت‌ العدل است که متشکل از 19 عضو است.” (4)
علت هرچه بود، تغییر از نوزده به نه، حکم الهی نبوده است. بلکه این همان فریبکاری مکرری است که آیین بهایی به آن بدنام است. نظم اداری و تشکیلات بهایی اکنون درتلاش است تا تعداد 9 عضوبیت العدل را جا بیاندازد وتوجیه کند. این امر، همراه با چندین نقص دیگر در بهائیت، باعث می شود که بهائیان در صحت این آیین تردید کنند. بدون شک، بهاییت یک آیین ساخته وپرداخته دست بشر است که در زمان ریاست هریک از رهبرانش،تغییروتحولی یافته است. کوچک سازی ازآنجا ضروری شد که تشکیلات بهایی معتقد شد نظارت و کنترل 9 عضو ساده تر خواهد بود.
اهمیت بیت العدل در بهائیت چیست؟
بر اساس آموزه های بهاءالله و عبدالبهاء، بیت العدل نقش بسیار مهمی ایفا می کند، به ویژه به این دلیل که قوانینی را وضع می کند که «به صراحت درکتاب اقدس نیامده است». طبق نوشته های بهائی، قانون گذاری در مورد موضوعاتی که در نصوص اصلی بهاءالله به آنها پرداخته نشده است.
“موضوعات مهمی که شالوده حکم الله را تشکیل می دهند به صراحت در کتاب (اقدس) ذکر شده است، اما قوانین فرعی به بیت العدل واگذار شده است. حکمتش این است که روزگار هیچ گاه ثابت نمی ماند، زیرا تغییر کیفیت و صفت ضروری این جهان و زمان و مکان است. (5)
عبدالبهاء همچنین وعده داده که بیت العدل “منبع همه خیرها و رها از هرگونه خطا” است. (6)
به طور خلاصه، بیت العدل گروهی است که مسئول مراقبت از کل جامعه بهایی و اجرای آموزه ها و همچنین تدوین قوانین براساس احکام و آموزه های بهاءالله هستند. آنها به نوعی به عنوان نگهبان عمل می کنند که امروزه کنترل آیین بهائی را به دست گرفته اند. تیمی را تصور کنید که نقش بزرگی در دنیای بهایی دارد اما اساس آن بر دروغ بنا شده است! همچنین، اگر یک تیم 19 نفره درهنگام همکاری با یکدیگر بتوانند مصون ازخطا شوند، آیا می توانیم مطمئن باشیم که کاهش تعداد به 9 نفر هم نتیجه مشابهی خواهد داشت؟ آیا واقعاً می توان آنها را مصون ازخطا دانست؟ آیا می توان به اعمال و اظهارات آنها به صورت واقعی اعتماد کرد؟ شاید به همین دلیل است که از آغاز این سیستم ،با این شکل موجود بیت العدل، تیم تا این حد از تعالیم حقیقی بهائی دور شده است. همه تصمیم های آنها دارای ایرادات و ضعف است.
سوال بزرگ!
اکنون سؤال بزرگی مطرح می شود که هر بهایی باید در نظر بگیرد: آیا ما هنوز به یک سیستم با وجود نقص های متعدد آن اعتقاد داریم؟ اگر این سیستم نتواند برای مشکلات و سوالات راه حلی بیابد، ممکن است زمان تغییر مسیرفرا رسیده باشد. باید انتخاب ما چیزی باشد که مبتنی برحقیقت و عقلانی و روشن باشد. شما نباید از اینکه به دنبال تحری حقیقت وکشف مسیر خود به روشی که برای شما منطقی است، هستید، خجالت بکشید. شما مجبور نیستید از همان باور و آیین خانوادگی خود پیروی کنید فقط به این دلیل که قبلاً چنین کرده اید!
Source: The Caravan, Vol6, No.3, Aug2022

___________

1. 1998 letter by / on behalf of Universal House of Justice
2. Ali Nakhjavani, Shoghi Effendi: The Range and Power of his Pen, Casa Editrice Baha’I publishing, 2006, p 251.
3. (Women on the Universal House of Justice: by / on behalf of Universal House of Justice, 1988-05-31, date of original: 1998)
4. Sydney Sprague, A year with the Bahais of India and Burma, second edition, p. 15, The Priory Press High Street, Hampstead, London, N.W.
5. Abdul Baha, cited in Wellsprings of Guidance, pp. 84-86.
6. Abdul Baha, Will and Testament, p. 19.

 

برای مشاهده متن انگلیسی این مقاله به لینک زیر مراجعه شود:

https://en.bahairesearch.org/nine-or-nineteen-members-on-universal-house-of-justice/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 8 =