معجزه کتاب

0 211

روز کتاب و کتاب خوانی(۲۴ آبان ) بر جامعه بشری مبارک باد.کتاب، آن چنان عظیم است که خدای متعال ،کتاب را حجت الاهی همراه رسولانش قرار داد و در اسلام، معجزه جاوید گردید که تا ابدیت راهنمای انسان ها باشد.برگ های زرین علم وقتی در برابر خرد و اندیشه بشری قرار می گیرد شمیم هدایت از آن بر می خیزد و خرافه و جهل و ضلالت، زدوده می شود.هر انسانی در پیوند با کتاب الاهی، راه حق را از راه باطل می شناسد و حقانیت پیام وحی را در می یابد.

کتاب ستیزان که همچون باب شیرازی در احکام فرقه بابیه دستور کتابسوزی داده اند خوب فهمیده اند که اگر انسان ها کتاب بخوانند بطلان ایشان را به عیان مشاهده خواهند کرد لذا در کتاب بیان فارسی به «حرق کتب» دستور داده اند.آنان که به زیارت قبر او در اسرائیل می روند نشان می دهند که به دستور کتابسوزی او پای بندند! اما آزادگان جهان، کتاب می خوانند و با معرفت و آگاهی، خویشتن را ارتقاء می دهند و کتاب را گرامی می دارند و از هدایت های معجزه جاوید(قرآن)، جان خود را از شمیم وحی معطر می سازند و کتاب را ارج می نهند.

گوارا باد نوشیدن از کتاب و رسیدن به هدایت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.