فهرست کتاب‌های نقد بهائیت

0 271

چکیده :
فهرست کتاب‌های نقد بهائیت لیستی از کتاب‌ها در نقد فرقه بهائیت است. در برخی نرم‌افزارها بیش از چهارصد کتاب و مقاله در نقد این فرقه گردآوری شده است. برخی از این آثار توسط مُستَبصِران (بهائیانی که به اسلام گرویده‌اند) نوشته شده‌اند. از جمله کتاب‌های نقد بهائیت می‌توان به «کشف الحیل» اثر عبدالحسین آیتی، «محاکمه و بررسی در عقاید و احکام و آداب و تاریخ باب و بهاء» نوشته علامه مصطفوی و «بهائیان» از سید محمدباقر نجفی اشاره کرد.
فراوانی کتاب در نقد بهائیت
در نقد بهائیت، کتاب‌ها و مقاله‌های فراوانی نوشته شده است. در نرم‌افزار «به سوی حقیقت: رد فرقه ضاله بهائیت» تولید حوزه علمیه و سازمان اوقاف اصفهان، ۳۱۳ کتاب و مقاله و در نرم‌افزار «بهاء بی‌بها» تولید مؤسسه احرار اندیشه،‌ ۴۱۶ کتاب و مقاله گرد‌آوری شده است.
نگاهی به کتابهای نقد بابیه و بهائیه :
کتاب‌های بهائیان مستبصر
آثاری که نویسندگان و مبلغان بهائی که از بهائیت برگشته و در رد بهائیت نوشته‌اند:
۰ کشف الحیل (سه جلد)، عبدالحسین آیتی (آواره)، تهران، بی‌نا، ۱۳۴۰ش.
• فلسفه نیکو (در بیان راهزنی‌های بهائیت)، میرزا حسن نیکو، تهران، فراهانی، چاپ اول، ۱۳۴۲ش.
• ایقاظ یا بیداری در کشف خیانات دینی و وطنی بهائیان، صالح اقتصاد مراغه‌ای، به اهتمام مسعود و مقصود اقتصاد، زنجان،‌ نیکان کتاب، ۱۳۸۷ش.
• خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابی‌گری و بهائی‌گری، (فضل‌الله صبحی مهتدی کاتب مخصوص عباس افندی) به کوشش سید هادی شاهچراغی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
• بارقه حقیقت در شناخت بهائیت، خانم قدس ایران، به اهتمام علی امیر مستوفیان، تهران، راه نیکان، چاپ اول، ‌۱۳۸۷ش.
• راه راست؛ چرا از بهائیت برگشتم (خاطرات مسیح الله رحمانی یار مهربان عبدالبهاء)، به اهتمام علی امیر مستوفیان، تهران، راه نیکان،‌ چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
• نامه‌ای از سن پالو، امان الله شفا، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۴۹ش.[۲] • چرا مسلمان شدم؟، مهناز رئوفی، همدان، نور علم، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
• سایه شوم، مهناز رئوفی، تهران، کیهان، چاپ هشتم، ۱۳۸۷ش.[۳] • کشف الغدر و الخیانه، غلامعباس گودرزی (ادیب مسعودی).[۴] • بابیت و بهائیت؛ پژوهشی در تاریخ مذاهب اسلامی، هرمان رومر، محقق و نویسنده آلمانی.
• نقد و بررسی تاریخچه، تعالیم و تشکیلات بهائی، فرانچسکو فیچیکیا، نویسنده سوئیسی، ترجمه احمد پورمرور و حمید فرناق، تهران، گوی، چاپ اول، ‌۱۳۹۹ش.
دیگر کتاب‌ها
• محاکمه و بررسی در عقاید و احکام و آداب و تاریخ باب و بهاء (۳ جلد)، حسن مصطفوی، تهران، مصطفوی، چاپ اول، ۱۳۳۴ش.
• بهائیان، سید محمدباقر نجفی، تهران،‌ نشر مشعر،‌ چاپ سوم، ۱۳۸۳ش.
• تاریخ جامع بهائیت، بهرام افراسیابی، تهران، نشر سخن، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ش.
• انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی افندی، اسماعیل رائین، مؤسسه تحقیقی رائین،‌ ۱۳۵۷ش.
• مفتاح باب الابواب (یا تاریخ باب و بهاء)، محمدمهدی‌خان زعیم الدوله تبریزی، ترجمه حسن فرید گلپایگانی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی فراهانی، چاپ سوم، ‌۱۳۴۶ش.
• ارغام الشیطان فی رد اهل البیان و الایقان، زین العابدین نوری طهرانی، تهران، میرزا احمد کتابفروش تهرانی، ‌۱۳۴۲ق.
• بابی‌گری و بهائی‌گری، محمدمهدی اشتهاردی، قم، کتاب آشنا، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
• بهائیت در ایران، سید سعید زاهدزاهدانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
• نصیحت به فریب خوردگان باب و بهاء، محمدجواد بلاغی نجفی، ترجمه میرسید علی خانی، قم، اسلام، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
• جمال ابهی (در رد بهائیت)، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، تهران، انتشارات جمال، ۱۳۴۸ش.
• نقدی بر اصول دوازده‌گانه بهائیت، علی نصری، اصفهان، گویا، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
• تحلیل و نقد بهائیت، علیرضا روزبهانی، قم، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
• ماجرای باب و بهاء، سید مصطفی حسینی طباطبایی، تهران، روزنه، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
• ارمغان صافی در نقد فرقه بهائی، علی اکبر مهدی‌پور،‌ قم،‌ دلیل ما، چاپ اول، ‌۱۳۸۷ش.
• اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمدرضا شاه، ثریا شهسواری، تهران،‌ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،‌چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
۱ اعترافات، محمدعباس عطایی اصفهانی، قم،‌ انتشارات حضرت عباس(ع)، چاپ دوم،‌۱۳۹۱ش.
• امشی به حشرات بهایی، محمدمهدی مرتضوی لنگرودی، تهران،‌ نشر فراهانی، ‌۱۳۴۳ش.
• بهائی چه می‌گوید؟، جواد تهرانی، تهران، دار الکتب الاسلامیه،‌ چاپ سوم، ‌۱۳۴۶ش.
• بهائیت آنگونه که هست، به کوشش جمعی از نویسندگان، تهران، مؤسسه جام جم،‌ چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
• گذرگاه تاریکی: نقد و بررسی اسنادی و تصویری فرقه بهائیت، حامد نیازی، اصفهان، مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
• منادیان تاریکی: افشای باورهای بهائیت، سید حسین‌علی موسوی‌زاده با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
• در جستجوی حقیقت (کاوشی در فرقه ضاله بهائیت)، علیرضا روزبهانی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، چاپ اول، ‌۱۳۸۹ش.
• بهائیان در عصر پهلوی (نیمه پنهان ج۳۱)، احمد اللهیاری، تهران،‌ مؤسسه کیهان، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
• بهائیت به روایت تاریخ، بهرام افراسیابی، تهران، نشر پرسش، چاپ اول، ‌۱۳۶۶ش.
• بهائیت پادجنبش تجدید حیات ملت ایران،‌ میکائیل جواهری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۹۲ش.
• بهائیت در گذر تاریخ، مهدی مشتاقی، تهران، الطیار، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
• بهائی‌گری، سید احمد کسروی، تهران، آتروپات، چاپ دوم، ۱۳۲۳ش.
• پای سخنان بدر، محمدجعفر امامی، تهران،‌ انتشارات اسوه، چاپ دوم، ‌۱۳۸۳ش.
• پشت پرده تشکیلات به روایت بهزاد جهانگیری (نیمه پنهان ج۳۳)، سعید سجادی، تهران،‌ انتشارات کیهان، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
• تحقیق در تاریخ و فلسفه بابی‌گری، بهائی‌گری و کسروی‌گرایی، یوسف فضایی، تهران، آشیانه کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
۷ خاتمیت و پاسخ به ساخته‌های بهائیان، علی امیرپور، تهران، سازمان مرجان، چاپ چهارم، ‌۱۳۵۷ش.
• خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابی‌گری و بهائی‌گری، به کوشش سید هادی شاهچراغی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
• دیدار با تاریکی، حمید فلاحتی و مهدی فلاحتی‌نیا، تهران، عابد،‌ چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
• راهنمای دین در رفع شبهات مضلین، احمد شاهرودی، مهرآیین، ۱۳۴۳ش (۳ جلد).
• نقد و بررسی فرقه ضاله بابیت و بهائیت، سید معصوم حسینی، قم، بوستان دانش، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.[۵] • بهائیت در بوته نقد، مهدی فرمانیان، قم،‌ دار المعارف، چاپ اول، ‌۱۳۸۸ش.
• مباحثی پیرامون بهائیت، سید حسن حسینی،‌ عطر عترت، چاپ اول، ‌۱۳۸۸ش.
• سرزمین تاریکی‌ها (نقدی بر عملکرد بهائیت)، مجید مهدوی، قم، گلستان ادب، چاپ اول، ‌۱۳۸۸ش.
• دست‌های شیطانی: بررسی عملکرد فرقه ضاله بهائیت در ایران، تدوین مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، تهران، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
• دو قرن چالش: سی نکته در نقد آیین بهائی به مناسبت دویستمین سال تولد مؤسس آن، عبدالحسین فخاری، تهران، نشر گوی، چاپ اول، ‌۱۳۹۷ش.
• پای سخنان پدر، محمدجعفر امامی، تهران،‌ اسوه، چاپ اول، ‌۱۳۷۲ش.
• معجزه بهائیت: سردرگمی و تناقض، علیرضا روزبهانی، تهران، پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.
• استبداد،‌ استعمار و بهائیت، امیرعلی حسنلو، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، چاپ اول، ‌۱۳۹۴ش.
• بهائیت، عباس مهدوی‌فر، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
۸ بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی، حمید فرناق، تهران،‌ نشر گوی، چاپ دوم، ‌۱۳۹۸ش.
• درسنامه شناخت بهائیت، حسین رهنمایی، تهران، گوی، چاپ اول، ‌۱۳۹۵ش.
• نقدی بر شاه بیت غزل بهائیت: نقد کتاب ایقان در بهره‌برداری از آیات و روایات برای اثبات مبانی بهائیت، مهدی حبیبی، تهران،‌ نشر گوی، چاپ اول،‌ ۱۳۹۴ش.
• نکات کلیدی در شناخت بهائیت، تهیه و تدوین سعید مکوندی گوداژدر و محمد حریرفروش، اهواز، معتبر،‌ چاپ اول،‌ ۱۳۹۰ش.
• بر مدار حقیقت، مهدی فرزین، تهران، گوی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
کتاب بهائیان اثر سید محمدباقر نجفی.
• بهائیت دین نیست؛ به همراه کتاب‌شناسی رد فرقه بهائیت، ابوتراب هدایی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ‌۱۳۹۳ش.
• پیوند بهائیت و صهیونیسم، زینت السادات انوری، تهران، علیون، چاپ اول، ‌۱۳۹۱ش.
• بهائیت از ادعا تا واقعیت، مهدی کریمی، قم، رادنگار، چاپ اول، ‌۱۳۸۷ش.
• بابیت و بهائیت در ترازوی نقد، سید معصوم حسینی، قم، بوستان دانش، چاپ اول، ‌۱۳۸۹ش.
• سایه روشن‌های بهائیت در ایران (نیمه پنهان ج۲۵)، به کوشش دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان، تهران،‌ کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
• البهائیه فی المیزان، سید امیر محمدالکاظمی القزوینی و دیگران، مرکز بحوث بدار البصائر.[۶] فصلنامه بهائی‌شناسی در نقد بهائیت.
مجلات
مجلات زیر به عنوان ویژه‌نامه بهائیت به چاپ رسیده است:
• فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره‌های ۴۷ و۴۸، ۴۹ و ۵۰، پاییز ۱۳۸۷ش-تابستان ۱۳۸۸ش.
• ماهنامه زمانه، شماره ۶۱، مهر ۱۳۸۶ش.
• فصلنامه کتاب نقد، شماره ۵۲ و ۵۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ش.
• فصلنامه بهائی‌شناسی (فصلنامه فرهنگی و اجتماعی در نقد بهائیت).
پانویس
1. ↑ حاج قلی و دیگران، فرقه‌های انحرافی، ۱۳۹۵ش، ص۳۹۵.
2. ↑ مظاهری، «بهائیت؛ ریزشها و بحرانهای مداوم»،‌ ص۲۵۳ و۲۵۵.
3. ↑ حاج قلی و دیگران، فرقه‌های انحرافی، ۱۳۹۵ش، ص۳۹۸ و۳۹۹.
4. ↑ مظاهری، «بهائیت؛ ریزشها و بحرانهای مداوم»،‌ ص۲۷۹.
5. ↑ نگاه کنید به حاج قلی و دیگران، فرقه‌های انحرافی، ۱۳۹۵ش، ص۳۹۶-۴۰۰.
6. ↑ نگاه کنید به جمعی از نویسندگان، کتاب‌شناسی بهائیت،‌ بازار کتاب قائمیه.
منابع:
o جمعی از نویسندگان، کتاب‌شناسی بهائیت،‌ بازار کتاب قائمیه، کتاب دیجیتالی، نشر سایت بهائی پژوهی، تاریخ بازدید: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ش.
o حاج قلی، احمد و دیگران، فرقه‌های انحرافی: شیخیه،‌ بابیه و بهائیت، قم، حوزه علمیه؛‌ مرکز تخصصی مهدویت، چاپ دوم، ۱۳۹۵ش.
o مظاهری، ابوذر، «بهائیت؛ ریزشها و بحرانهای مداوم: آشنایی با برخی از بهائیان نادم و مستبصر»،‌ در مجله تاریخ معاصر ایران، شماره ۴۷ و ۴۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ش.
اقتباس از سایت ویکی شیعه :

https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 10 =