سلام بر اربعين و اربعينيان

0 301

مليون ها جان مشتاق امسال نيز از گوشه گوشه جهان،به ديدار محبوب جان ها، پر مي كشند تا چون به آن آستان نوراني مي رسند از سويداي قلب و زبان بگويند: لبيك يا حسين!
اين حسين كيست كه جان ها همه ديوانه اوست/اين چه شمعي است كه دل ها همه پروانه اوست…اين قدم هاي صدق در مشايه كربلا، خطاب به شهيدان نينوا مي سرايد: يا ليتنا كنا معكم فنوز فوزا عظيما(اي كاش با شما بوديم و به رستگاري عظيم نائل مي شديم.
قيام حسيني چنانكه در زيارت اربعين مي خوانيم براي نجات انسان ها از جهل و گمراهي بوده است (ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضلالة)و حسينيان نيز به پيروي امام شان در روشنگري و تعليم انسان ها مي كوشند تا از روي جهل و سرگشتگي در دام گمراهان و مدعيان دروغين،گرفتار نگردند و به سرچشمه نور و هدايت در اين زمان به رهبري مهدي(ع) فرزندش برسند و براي قيام جهانيش آماده شوند و لبيك يا مهدي گويند.اين است پيام راهيان زيارت اربعين و ما نيز سلام مي كنيم بر اربعين و پيامش و بر اربعينيان و آرمان شان!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 14 =