فصلنامه بهائی شناسی شماره 27

183

فصلنامه شماره 27 بهائی شناسی در پاییز سال 1402منتشر شد.

فهرست مطالب فصلنامه 27:
1- بحثی درباره علائم ظهور و رجعت
2- آیین رونمایی از کتاب ع. ع
3- گفت‌وگو با جناب آقای دکتر تقی پور: نقش بهائیان در اشغال فلسطین
4- محیط علم و فضل و ادب، استاد سید محمد محیط طباطبایی
5- معرفی کتاب حیات یحیی نجی
6- رسانه آسو، تکرار تجربه لیبرال اندیشی اجتماعی در ایران یا سفیدکاری عملکرد بهائیان

نظرات بسته شده است.