فراسوی مه؛ نگرشی بر چگونگی برآمدن بابیان

225

‍ عناوین فصول و بخش‌های کتاب “فراسوی مه؛ نگرشی بر چگونگی برآمدن بابیان”

فصل اول: کارنامۀ شیخ و شیخیه در کربلا(تنیدگی در روابط درون‌منطقه‌ای، منطقۀ ناآرام، اشغال مصر و اثرات آن بر منطقه، شیعۀ کامل، پاسخ شیخ به سؤالات شاه، شیخ و سید).

فصل دوم: شیخِ شیخیه، کشفِ کشفیه و بابِ بابیه؛ کربلای 12۵۸ـ12۶1ق/1۸۴2ـ1۸۴۵م

(جامعه‌شناسی کربلا مقارن برخاستن بابیان، طبقات اجتماعی مؤثر در کربلا، خبر حضور سیدِ باب در کربلا: افسانه یا واقعیت؟).فصل سوم: (درگذشت سیدِ رشتی و برخاستن سیدِ باب، جدال بر سر تبلیغات مذهبی، فضای اجتماعی و سیاسی در آستانۀ برآمدن بابیان، محیط منطقه‌ای مقارن برخاستن بابیان، مقصود و مقصد در شیراز). فصل چهارم: کشفِ «باب» در شیراز (تاریخ‌نگاریِ بابیگری ـ بهائیگری، از ظهور تا بروز سیدِ باب، پیام به محمد شاه، افسانۀ سفر حج و بداء در حکم باب، ظهور «جمعیت متمردین»). فصل پنجم: برنامۀ ظهور ظهر عاشورا (حضور در بصره، کربلا و یا بغداد؟، دو مأموریت با دو نگرش، یا دوشخصیتی سیدِ باب، تأملات دولت عثمانی دربارۀ اثرات خیزش بابیان، فتوای جمیع مذاهب و طریقت‌های اسلامی علیه سیدِ باب و بابیان). فصل ششم: سیاستِ مهار ایران (گزارش معماگونۀ راولینسون پیش از بلوای بسطامی، واکنش باب‌عالی، سرنوشت مبهم بسطامی و رویکرد انگلستان به مسائل منطقه، فتنۀ سالار، سیاستِ ایرانیِ انگلستان).فصل هفتم: بازگشت به شیراز (بابِ بد اقبال، سیادت و تأثیرش: آغاز روند عبور از باب، ورود به شیراز، مشکل فهم عبارات سیدِ باب و حوادثِ مستورِ شیراز، ورود سید یحیی دارابی به جرگۀ بابیان، سیدِ باب افتاده به حصر دولتیان یا تحت مراقبت اطرافیان، تفرقۀ اهل ارادت: ریزش سوم بابیان). فصل هشتم: تکاپوهای پُردامنۀ بابیان: از جذب زرین‌تاج تا ساخت قرة‌العین (پنداشتی ناروشن از طاهره، اثر حضور یک زن در خیزشی مردسالارانه، کارکرد زرین‌تاج برای بابیان و بهائیان، احوال طاهره در کربلا، خروج طاهره از کربلا، حضور طاهره در بغداد، همزمانی حضور، راولینسون و کلیدواژۀ «امام شیرازی»). فصل نهم: طلیعۀ عبور از سیدِ باب (اجتماع کاظمین دربارۀ طاهره؛ «نقطۀ شرکیۀ بابیان»). فصل دهم: میرزاهای ایرانی(گنجِ بادآورد، منابع مالی دعوت بابیه، جواهری و بهاءالله، میرزای دوم، قسط اول از محل منابع اوقاف اود هندوستان، نقش و سهم میرزا حسینعلی نوری، غروب سیدِ باب و طلوع نایرۀ نزاع، جامعۀ ایران و تبلیغ بابیان، انقلاب در ارتباطات اجتماعی). فصل یازدهم: کارگردانی «مبدعان»، کارپردازی «هواخواهان» و کارسازی «مجریان» (از شیراز تا اصفهان، معتمدالدوله؛ مجری کدامین سیاست؟، جمع گرفتاران، حوادث کاشان و مسئلۀ تاریخ‌نگاری، الواح و اسناد منسوب به باب، تصمیم حاج میرزا آقاسی، بازگشت به خانه، شهیدِ ثالث). فصل دوازدهم: مدرسۀ «بَدشت» تفوقِ «بی‌مسلکان بابی‌لباس» بر «بابی‌مسلکانِ باورمند» (بُشرویه، بَدشتیان و الزام به یافتن جانشین برای سیدِ باب، نسخ شریعت مصطفوی در بَدشت، فعلِ طاهره، نتایج اجتماع بَدشت، بیانِ شریعت یا بیانِ نسخ شریعت؟، باب در محکمۀ تبریز و بابیان در معرکۀ بَدشت، مدرسۀ بَدشت پیش‌نیاز بهائیگری، نمایشنامۀ بَدشت، رایت خراسانی و قیام طبرستانی بابیان، فصل سیزدهم: مجلس تبریز (انتقال به چهریق، کاتبِ بیان، برآمدن آفتابِ صبح‌‌ازل، نتایج و عوارض قیام، زمانۀ پُرالتهاب و مرگ محمد شاه، اثر قیام سالار، خروج از مشهد، نگرش روسیه به مسائل بابیه در ایران، مازندران؛ ایستگاه نخستِ عصیان بابیان، اوضاع اجتماعی منطقۀ طبرستان). فصل چهاردهم: مرگ شاه و قِران تازه (ستیز بابیان و شهریان، دانش رزمی و دفاعی بابیان، خروج از شهر: ترفند یا اجبار؟، نگاه روسیه: برهم‌خوردن تناسب درونی بابیان، موضوع رهبری بارفروشی، نیمۀ پنهان ماجراهای مازندران، اثر رویداد مازندران بر ژئوپلتیک تشیع و پیکرۀ بابیه، پیروزی دشوار با عواقب دامنه‌دار، عباسقلی‌‌خان کمرودی نوری، بازسازی در قوا و بازنگری در رویه‌ها، انتقام از مردگان طرفین، اوهامی بی‌حاصل و پایان قیام بابیه در مازندران). فصل پانزدهم: خروج حجتِ زنجانیِ باب از کلانترخانۀ تهران و گشودنِ ابواب حجت (جامعه‌شناسی خاستگاه متفاوت شورش زنجان، گریز از قرارگاه «کلانترخانۀ تهران»، عوامل مؤثر بر شورش زنجان، ورود رسمی نمایندگان دیپلماتیک مقیم ایران به موضوع بابیه، میرزا محمود خان نوری). فصل شانزدهم: سید وحید دارابی یا «سیدِ فتنه‌انگیز» (هدف شورش‌ها: براندازی، اقدام مشترک و حمایت آشکار روس و انگلیس). فصل هفدهم: پیش‌زمینه‌ها و تبعات حذف سیدِ باب (میراث سیدِ باب، ارتباط با مجرای خاص در عراقِ عرب، «من یُظهره الله» رمزِ عملیات جانشینی، بیم روسیه از گسترش دعوت بابیان، تیربارانِ منجی هزارساله). فصل هجدهم: حذف امیری بی‌باکچاپ و جلد شد و پخش آغاز گردید.
ناشر : موسسه روزنامه اطلاعات ( بلوار میرداماد- تهران)
بها : ۳۶۰ هزار تومان
شمارگان: ۵۲۵

نظرات بسته شده است.