حافظ، امید، موعود

117

نویسنده: عبدالحسین فخاری

حافظ در موضوع موعود و حضرت مهدی(عج) اگرچه فقط یک بار، به صراحت نام برده است اما اشارات او به حضرت صاجب الزمان(عج) مشهود است و با عبارتی روشن، مقصود خود را بیان می کند. عباراتی چون یوسف کنعانی یا یوسف ثانی، مسیحا نفس، غایب حاضر، سلیمان زمان، پادشه خوبان، خورشید درخشان، یار سفر کرده، شهسوار و غمگسار، گلعذار گلستان، یار آشنا، طایر قدسی، معجزه سبحانی، نوح کشتیبان، مونس جان، خرمی عمر، چراغ خلوتیان، به ویژه «غایب از نظر» و «مهدی دین پناه» و بسیاری تعابیر دیگر که در این کتاب، هفتاد مورد آن به انتخاب این قلم گزیده و ارائه شده است.

فهرست مطالب:

▪️مقدمه
▪️غایب حاضر
▪️مسیحا نفس
▪️یوسف کنعانی
▪️یار مهروی
▪️طایر قدسی
▪️خرمی عمر
▪️دیدار دوست
▪️وعده دیدار
▪️راحت جان
▪️یار آشنا
▪️مسیم سحری
▪️ پادشه خوبان
▪️ سروِ ناز و…

خرید:
http://B2n.ir/e52295

نام کتاب: 
حافظ، امید، موعود
سال نشر: 
1402
تعداد صفحه: 
156
نام نویسنده: 
دکتر عبدالحسین فخاری
ناشر: 
نشر حلال
محل نشر: 
تهران

نظرات بسته شده است.