پرسش – چرا دستورالعمل ها و کتب بعضی از مکاتب در دسترس عموم نیست ؟

0 211

پرسش

چرا دستورالعمل ها و کتب بعضی از مکاتب در دسترس عموم نیست ؟

پاسخ نخست

اولا دلیل در دسترس نبودن این دستورالعمل ها و کتب را از پیروان این مکاتب باید سوال نمود
ثانیا از زمان اختراع صنعت چاپ همواره کتب آسمانی ادیان ابراهیمی همگی در ردیف پر تیتراژترین کتابها به زبان های مختلف بوده است و هیچ گاه پیروان آنها از اینکه کتاب آسمانی آیین دیگر چاپ و نشر می شود احساس رقابت آنهم از نوع “قدری” نمی نمودند
ثالثا اگر منظور از بعضی مکاتب بابیت و بهائیت می باشد باید گفت که:
1-مهم ترین کتاب بابیه یعنی کتاب بیان فارسی و عربی تنها یک بار آن هم توسط پیروان میرزا یحیی صبح ازل (جانشین باب) حدود یک قرن بعد از کشته شدن باب از روی چند نسخه خطی کمیاب به تعداد اندکی چاپ و در بین ازلیه توزیع گردید و به واسطه احکام منحط و غیر انسانی آن هیچ گاه توسط بهائیان در ردیف کتب مرجع مورد قبول آنها معرفی نگردیده است.
2-در بین آثار باقیمانده از میرزا حسینعلی نوری(رهبر بهائیان)یکی کتاب ایقان می باشد که در دوره حضور وی در بغداد و تحت زعامت برادر خود میرزا یحیی صبح ازل و در مقام اثبات قائمیت میرزا علیمحمد شیرازی (باب) نوشته شده و در ان اثری از ادعای مستقل نویسنده نیست دومی کتاب اقدس می باشد که در سال 1286ه.ق (یعنی 20 سال بعد از کشته شدن باب) به منظور نسخ احکام بیان به رشته تحریر در آمده این کتاب نیز در 160 سال اخیر به طور محدودی به زبان اصلی چاپ و توزیع گردیده است ولی از ترجمه و نشر آن به زبان های زنده ی دنیا خبری نیست در حالیکه بهائیان بنا به ادعای خودشان جزوات تبلیغی خود را به صد ها زبان و گویش متداول در سراسر عالم منتشر نموده اند.
بنابراین دلیل عدم در دسترس بودن این کتاب ها ارتباطی به مسلمانان ندارد زیرا اینها در دفاع از مضامین عالیه کتاب آسمانی خود(قرآن) در طول 14 قرن همواره سرافراز بوده اند و بیمی از نشر هرچه بیشتر آن ندارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.