پرسش – چرا با وجود این که خود باب ادعای باب امام زمان را کرده است ولی او را به عنوان قائم دین میشناسند؟

0 265

پرسش

چرا با وجود این که خود باب ادعای باب امام زمان را کرده است ولی او را به عنوان قائم دین میشناسند؟

پاسخ نخست

بنا بر شواهد تاریخی، میرزا علی محمد باب در طول 4 سال ادعای بابیت امام زمان(عج) را در تمامی آثار خود نموده است. اولین بار در سال 1264 ه.ق در مجلس ولیعهد در تبریز تلویحا ادعای مهدویت نمود و به فاصله کوتاهی با نواختن 11 ضربه چوب ، توبه نامه خود را تسلیم ولیعهد کرد و در آن از تمامی دعاوی خود با این عبارت ” این بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعایی باشد” برگشت.لکن پس از آن با نوشتن کتاب بیان فارسی و بیان عربی در زندان مجددا ادعای مهدویت نوعی را همراه با ادعای رسالت تجدید نمود. البته معروف در بین بهائیان این است که لوحی حاوی ادعای قائمیت در آن با این عبارت” انا القائم الحق الذی انتم بظهوره توعدون” برای عده ای از پیروان خود ارسال نمود و برخی از آنان با مشاهده این لوح از او تبری جستند.(رجوع شود تاریخ ظهور الحق جلد 3 پاورقی ص 173)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.