پرسش – سه جنگی که بهائیان باعث رخ دادن آنها شدند چه نام داشت؟در چه زمانی؟بین چه کسانی؟نقش بهائیان چه بود؟

0 385

پرسش

سه جنگی که بهائیان باعث رخ دادن آنها شدند چه نام داشت؟در چه زمانی؟بین چه کسانی؟نقش بهائیان چه بود؟

پاسخ نخست

اولا هر سه جنگ توسط پیروان میرزا علی محمد باب علیه قوای حکومت ناصرالدین شاه و در دوران صدارت مرحوم امیرکبیر راه اندازی شد.
اولین جنگ در قلعه طبرسی به سرکردگی ملا محمد علی قدوس و ملا حسین بشرویه ای در سال 1265 قمری و دومین جنگ در نیریز فارس به سرکردگی وحید دارابی در سال 1266 و سومین جنگ در زنجان به سال 1266 و 1267 قمری به سرکردگی حجت زنجانی بود
ثانیا این جنگ ها هیچ گونه ارتباطی به بهائیان ندارد زیرا جناب میرزا حسینعلی(رهبر بهائیان)اولین بار در سال 1279 ه.ق یعنی 13 سال بعد از کشته شدن باب ادعای من یظهره اللهی نمود و قریب 8 سال بعد از آن با تالیف کتاب اقدس ادعای پیامبری کرد.
سوء استفاده بهائیان از کشتار بابیان در جنگ های سه گانه از جمله ادعاهای بی اساس آنان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.