پرسش – ایا احکام کتاب بیان عربی خنده دار است؟

0 341

پرسش

ایا احکام کتاب بیان عربی خنده دار است؟

پاسخ نخست

احکام کتاب بیان (عربی و فارسی) دو منظوره است یعنی پاره ای از آنها خنده آور است و برخی دیگر گریه آور!
اما اگر اصرار به شنیدن احکام خنده آور دارید بهتر است به کلام بزرگ مبلغ آیین بهائی، نفس جناب عبدالبهاء! یعنی جناب میرزا ابوالفضل گلپایگانی گوش فرا دهید که در کتاب کشف الغطاء (ص252و 253) پیرامون عقاید باب چنین می گوید:
«واقعا انصاف باید داد اینگونه مزخرفات برای زن ثکلی(فرزند مرده) خنده انگیز است… عقلای عالم … میخندند بر کسانی که در این دوره ی علم و تمدن می خواهند دینی را که اساس آن قتل نفوس و محو کتب و هدم بقاع و تخریب معابد و مساجد است در عالم جاری کنند(اشاره به احکام باب)» و نیز در ص 367 و 368 از مستر ادوارد براون (که در مقدمه خود بر کتاب نقطه الکاف تلویحا از صبح ازل در برابر بهاء الله جانبداری کرده بود) می پرسد:
«آیا مستر براون می خواهد که بهاء الله هم مثل باب حکم به تخریب و هدم جمیع هیاکل و کنائس و مساجد و مشاهد و بقاع و قباب نماید و مکه و بیت المقدس و هرچه کنیسه و هرچه مسجد و هرچه تربت است بابی ها بریزند و خراب کنند آیا مستر براون میل دارد که بهائیان هم مثل بابی ها در کتابشان هرجا اسم شخص منکری است(منظور مخالف باب) ملعون و دجال و امثالهما بنویسند؟»
پس جناب سپهدار خنده بر احکام باب شیوه همه عقلای عالم از 170 سال قبل به این طرف بوده است.اما درباره احکام گریه آور ان شاء الله در فرصتی دیگر بدان خواهم پرداخت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.