پرسش – اعتقاد به بهائیت یک باور شخصی است یا تشکیلاتی؟

0 733

پرسش

اعتقاد به بهائیت یک باور شخصی است یا تشکیلاتی؟

پاسخ نخست

پاسخ یکی از کاربران:

مدتها بود که با یکی از دوستانم رفت و آمد زیادی داشتم و آنقدر با هم صمیمی شده بودیم که انگار با هم خویشاوند هستیم. من نسبت به اعتقادات خانوادگی و سنتی خود حساسیتی نداشتم ولی دوستم بسیار معتقد و مدافع باورهایش بود . او اعتقاد داشت که بدون دین و باور نمی شود زندگی کرد و من را هم کم کم متقاعد کرد که باید اعتقادی به روز داشت و با آن زندگی کرد. دو سالی از آشنایی ما گذشت و من تسلیم اعتقادات او شده بودم و وقت آن رسیده بود که آشکارا باورم را بیان کنم. به او گفتم من در وجودم باورو دین تو را پذیرفته ام حالا باید چه کنم؟ او که یک بهائی بود، گفت باید تسجیل شوی!! متعجبانه پرسیدم تسجیل چیست؟!

گفت: باید بروی ترکیه یا دبی و ذیل برگه ای را که در آن مفادی را نوشته اند امضا کنی.

گفتم: من عقاید تو را باور دارم و آنها را پذیرفته ام آیا این کافی نیست ؟! مگر نه اینکه اعتقادات هر کس یک باور شخصی و درونی است!

گفت در آیین ما تا کسی تسجیل نشود بهائی محسوب نمی گردد. هر کس می خواهد بهائی شود باید طبق دستور رهبرمان شوقی اظهار نامه ای را امضا کند و بعد، آن اظهار نامه توسط محفل روحانی محل بررسی می شود و اگر تصویب شد و تشکیلات بهائی او را پذیرفت به او یک کارت تسجیل داده می شود. خیلی متعجب بودم، زیرا تا کنون فکر می کردم ایمان و باور درونی خط کش اندازه گیری ندارد. چگونه بهائیان آن را اندازه گیری می کنند؟! و چگونه می توانند مومن و غیر مومن را که دارای باور قلبی هستند، تشخیص دهند؟؟!! من که احساس خیلی بدی نسبت به بهائیت پیدا کرده بودم و ناراحت از اینکه چرا در تمام این مدت دوستم این قوانین را به من نگفته بود به او گفتم: این همه من را همراه خودت کردی و از بهائیت برایم گفتی ولی این مسئله که برای بهائی شدن باید وارد تشکیلات شد و آنها هستند که ایمانت را محک می زنند را نگفتی؟! تا کنون نشنیده بودم که آیینی درجه ایمان پیروان خود را محک بزند! بیشتر که کاوش کردم دیدم وای چه خطر بزرگی از سرم گذشت، من باید زیر بار تشکیلاتی می رفتم که مرکزش در اسرائیل است!

در آخر به دوستم گفتم: کاش آن زمان که اعتقادات من را مورد انتقاد قرار می دادی و می گفتی باید اعتقاد به روز داشته باشم همه واقعیت را می گفتی؛ اینکه باور به بهائیت شخصی نیست و تشکیلاتی است و تائید شدن اعتقادات توسط تشکیلات صورت می گیرد و تازه اصلا معلوم نیست که ایمان تو را بپذیرند یا نه ؟؟!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − دوازده =