پرسش – آیا بهائیان حق تبلیغ در اسرائیل را دارند؟

0 357

پرسش

آیا بهائیان حق تبلیغ در اسرائیل را دارند؟

پاسخ نخست

پاسخ دیگری که به سؤال تبلیغ در اسراییل داده شده است، این است که این قانون از زمان حضرت بهاءالله انجام می شده است، اما ظاهراً بیانی از ایشان در این مورد موجود نیست و به همین دلیل نیز افرادی که نباید به آیین بهائی تبلیغ شوند و منطقه ای که در آن تبلیغ نباید انجام شود، مشخص نیست. 
همچنین بهائیان تعریف واضح و مشخصی از محدوده ارض اقدس بر طبق نظر رهبرانشان ندارند و یا لااقل در پاسخ به این سوال سکوت کرده اند. 
آیا ارض اقدس تنها شامل حیفا و عکاست و یا بیت المقدس و تل آویو هم در بر می گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است به چه دلیل و اگر جواب منفی است بر طبق چه مستندی؟ 

هرچند که هیچ بهائی در اسراییل حق تبلیغ ندارد، گویا سفر به آنجا و اقامت در اسرائیل نیز محدود به اجازه از بیت العدل است. می بینید که نگرانی از عدم پذیرش بهائیت توسط مردم آنجا نیست، بلکه سکونت و سفر نیز توسط بیت العدل محدود شده است. البته دولت اسرائیل مشکلی با این موضوع ندارد و این محدودیت ها از طرف بیت العدل وضع شده است که سوال برانگیز است. 

حقیقت این است که بیت العدل به اسراییلی ها اجازه ی بهائی شدن را نمی دهد.

حال مشخص است کسی که در اسرائیل تمایل به بهائی شدن داشته باشد، باید اسرائیل را ترک کند و نمی تواند در اسرائیل باشد و بهائی بشود. 
این در صورتی است که اسرائیل برای ورود و اقامت بهائیان مشکلی ندارد و با آنان مثل دیگر شهروندان برخورد می کند اما این بیت العدل است که به بهائیان الزام می کند که باید با اجازه آنها به اسرائیل سفر کنند حتی اگر سفر تجاری باشد و به قصد تل آویو و نه با هدف زیارت اماکن بهائی. 

و اگر این سفر بدون اجازه انجام شود نیز احتمالا مجازات طرد همانطور که شوقی افندی اقدام به اینکار کرد در انتظار چنین شخصی است.

پاسخ دیگر

طبق پیام بیت العدل آیین بهائی در اسرائیل نباید انجام شود و حتی افراد اسراییلی که خارج از اسراییل هستند و قصد بازگشت به اسرائیل را دارند نیز نباید به آیین بهائی تبلیغ گردند. 

«23 جولای 1995 
دوست عزیز بهائی 
بيت العدل اعظم الاهی ایميل شما را در تاریخ 29 جون 1995 دریافت نمود که در آن از ما تقاضای پاسخ شده بود. 

شما درباره قانون عدم تبليغ اسرائيلی ها با توجه به شرایطی که هستيد که تماسی با یک برقرار کردید، سوال نموده بودید. بيت العدل از احبا IRC اسرائيلی از طریق گفتگوی اینترنتی نخواسته که با اسرائيلی ها ارتباط نداشته باشند. وقتی شما می فهميد که شخصی که با وی در ارتباط هستيد اسرائيلی است، می توانيد ارتباط دوستانه خود را با وی ادامه دهيد اما نباید وی را در مورد امر بهائی، تبليغ نمائيد. اگر او قبلا و از طریق دیگری به امر مبارک علاقه مند شده است و به دنبال یافتن اطلاعات بيشتری است شما باید وی را به دفاتر مرکز جهانی بهائی در حيفا ارجاع دهيد. 
به جهت اطلاع شما بيان می شود که مردم در اسرائيل به اطلاعات صحيحی در مورد امر بهائی شامل تاریخ و قوانين و تعاليم، دسترسی دارند. کتابهائی که دیانت بهائی را مورد توجه قرار داده اند در کتابخانه های اسرائيل یافت می شوند. ضمناً از زیارت اماکن مقدسه توسط اسرائيليان نيز استقبال می شود. هرچند به جهت صيانت از قانونی که با جدّیت و موکداً از زمان حضرت بهاء الله اجرا شده است، بهائيان امر بهائی را در اسرائيل تبليغ نمی کنند. به همين صورت نيز، امر بهائی برای اسرائيلی هایی که در خارج اسرائيل زندگی می کنند و تمایل به بازگشت به اسرائيل دارند، تبليغ نمی شود. زمانيکه اسرائيلی ها در مورد امر مبارک سوال می کنند، سوالاتشان پاسخ داده می شود اما این به صورتی انجام می شود که صرفا اطلاعات صحيحی داده شود و نه اینکه تمایل بيشتری در آنان به امر مبارک ایجاد کند. 

با تحيات ابدع ابها» 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.