Cheap Air Jordan 1

نمایه‌ی مطالب سایت

 

۱- مقالات

سیّد علی محمّد شیرازی (ملقب به باب) 
عباس افندی (ملقب به عبدالبها) 
شوقی افندی 
مقاله نخست در پیدیش بهائیت 
واقعه بدشت (اعلان نسخ اسلام و رفتارهی قبیح بعضی از سران بابیه) 
معرفی استاد محمد محیط طباطبائی 
تاریخ قدیم و جدید (۱)

تاریخ قدیم و جدید (۲)

تاریخ نو پدید نبیل زرندی 

از تحقیق و تتبع تا تصدیق و تبلیغ فرق بسیاراست (۱)

از تحقیق و تتبع تا تصدیق و تبلیغ فرق بسیار است (۲) 
ادامه بحث درباره نقطه الکاف (۱)

ادامه بحث درباره نقطه الکاف (۲) 

گفتگوی تازه درباره تاریخ قدیم و جدید 

کتاب اقدس(۱)

کتاب اقدس(۲)
برهان قاطع 
طاهرا یا طاهره 
رساله خالویه یا یقان (۱)

رساله خالویه یا ایقان(۲ ) 
عظیم پس از باب و پیش از ازل (۱)

عظیم پیش از باب و پیش از ازل(۲) 
آیین ها و باورهای بهائیان 
فضل اله مهتدی اولین قصه گوی ظهر جمعه رادیو 
آشنائی با کتاب یقان (بخش نخست در ۱۰ قسمت)

آشنایی با کتاب ایقان (بخش دوم در ۵ قسمت)

آشنایی با کتاب ایقان(بخش سوم در ۵ قسمت)

آشنایی با کتاب ایقان(بخش چهارم در ۵ قسمت)

آشنائی با کتاب تنبیه النائمین(بخش نخست)

آشنایی با کتاب تنبیه النائمین(بخش دوم)

آشنایی با کتاب تنبیه النائمین(بخش سوم)

آشنایی با کتاب تنبیه النائمین( بخش چهارم)

چالش ولایت در بیت العدل
ریمی جانشین شوقی افندی 
خاستگاه تطابق دین با علم و عقل و نمونه ی از آن 
سؤالات و گمانه ها پیرامون تطابق دین با علم و عقل 
پاسخ به نقدها در نقد تطابق دین با علم و عقل 
اعتراف عبدالبها به تطابق قرآن با علم و عقل 
تأملاتی پیرامون تطابق دین با علم و عقل 
کلی گوئی و انتزاعی اندیشی در تعلیم تطابق دین با علم و عقل 
وحدت عالم انسانی و اهانت به سیاهان آفریقا 
تأملاتی پیرامون وحدت عالم انسانی 
طرد،تنبیهی زجر آور مربوط به جوامع ابتدائی 
بهائیت و ولیت امر 
اقتباس بهاء الله از صوفیان 
نابرابری ارث زن و مرد در بهائیت 
سردر گمی در تبیین مقام رهبران بهائی (۱)

سردر گمی در تبیین مقام رهبران بهائی(۲) 

منظور باب از بقیه الله 
تحریف کتاب "نظر اجمالی..." (۱)

تحریف کتاب "نظر اجمالی..."(۲ ) 
نظراسلام در مورد وحدت عالم انسانی 

حسادت بر سر جانشینی باب
بیت العدل فاقد ولی امر 
مصادره تشکیلات بهایی توسط امریکائیان 

وضعیت جسمانی بهاءالله

پاسخی اولیه به مهرنامه یران
بهائیت و اسرائیل 
تحلیل "ارتباط محفل ملی بهائیان هند با اسرائیل" 
بهائم خواندن غیر بهائیان توسط بهاء الله 
عواقب وخیم سفر بی اجازه به اسرائیل 
نماز دزدیده شده بهائیان 
کتابی بی نام با نامی تازه(در باره کتاب ادواردبراون) 
تحریف بزرگ در تاریخ 
وقتی بهیی بودم: (تحلیلی از زندگی صبحی)
خاموشی بی بی سی 
sir عبدالبها ء ! sir سلمان رشدی 
بیت العدل و تبلیغ در ایران 
قائمیت در آثار بهائی
ولی امر جدید بهائیان ارتدکس 
ناجی درخت نیم مرده ! 
نگاهی به كتاب اقدس(۱) 

نگاهی به کتاب اقدس (۲) 

نگاهی به کتاب اقدس (۳) 

نگاهی به کتاب اقدس (۴) 

نگاهی به کتاب اقدس (۵) 
نگاهی به کتاب اقدس(۶) 

خاتم پیامبران (۱)

خاتم پیامبران(۲) 
ندا به نساء بهایی: رجال اقدمند و اقوی 

بهائیت و سیاست (۱) 
بهائیت و سیاست (۲) 
چرا بهائی نماندم 
بهائیت و تروریسم 
تناقضات در یین بهائی 
تحلیلی تاریخی از پیدیش بابیت و بهائیت (۱) 
تحلیلی تاریخی از پیدیش بابیت و بهائیت (۲) 
تحلیلی تاریخی از پیدیش بابیت و بهائیت (۳) 
محبت یا عداوت،کدامیک؟ 
بیت العدل همچنان در چالش 
امیت پیامبران (قسمت اول: باب) 
امیت پیامبران (قسمت دوم: بهاءالله) 
آتش بس با شیطان!

علم و عقل در نگاه عبدالبها 
مصادره آرمان ادیان(بحثی در خاتمیت) 
غیر بهائی از دیدگاه بهائی 
برهان پیامبری بهاءالله چیست؟! 
فرجام مسیح (ع)در آثار بهائی 
عجب ضربه ای(تعارضات مبنائی آئین بهائی)-(۱) 
عجب ضربه ای(تعارضات مبنائی در آئین بهائی)-(۲) 
نقد «پاسخی برنقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (بخش اول)» 
نقد «پاسخی برنقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (بخش دوم)»
چرا بیت العدل، شرمگین نیست؟ 
جواز ازدواج با محارم یا اقارب
نقدی بر بخش آخر پاسخ فاران دوستی بر نقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (قسمت اول) 
نقدی بر بخش آخر پاسخ فاران دوستی بر نقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (قسمت دوم) 
حقوق شهروندی در بهائیت 
سخنی با ولوله نویسان بهائی(۱-ادعاهای باب) 
سخنی با ولوله نویسان بهائی(۲-لقب "سر") 
تبلیغ آیین بهائی در اسرائیل و تبلیغ افراد اسرائیلی به آیین بهائی 
بررسی اعتقادات "جنگجویان قلعه طبرسی" 
پاسخی به "همه پنداشتند اما یکی فکر نکرد شاید..." 
سیر ادعاهای باب 
حادثه‌ی بدشت و نسخ اسلام توسط بابیان 
اعدام باب 
دو نقد برمقاله محمد توکلی در بهائی ستیزی 
نقد سخنرانی "طاهره ،بدشت و سنکافالز"
نقد "تاثیر بهائیت در ادب فارسی" 
تاملاتی پیرامون کنفرانس تورنتو 
نورین نیّرین 
بررسی اتهام فحشاءبه غبربهائیان دربهائیت
امام دوازدهم (ع)در ایقان
بهائیت و روشنفکران 
بهائیت و خشونت و BBC 
رابطه علم و دین 
ادعای امیت باب 
نظام مشروعیت در بهائیت(۱) 
نظام مشروعیت در بهائیت (۲) 
عبدالبهاء و سوسیالیسم 
بهائیت و مدرنیته 
بهائیت و اهانت به امامان
بهائیت و همجنس گرایی 
بیت العدل و تبلیغ 
پیگرد بابیان و بهائیان 
بهائیت و ساینتولوژی 

بهاییت از زبان هرمان رومر منتقد آلمانی 
خاتمیت، نفی بابیت(به ضمیمه کتابشناسی نقد بابیت) 
رویارویی عالمان دین با فرقه های انحرافی در دوره قاجار(۱) 
رویارویی عالمان دین با فرقه های انحرافی در دوره قاجار(۲) 
درباره عباس امانت 
عبدالکریم ایادی 
بهاییت، اقتصاد دوران پهلوی 

بهایی گری،سرویس اطلاعاتی بریتانیا و نهضت جنگل 
پیوند و همکاری بهائیت با رژیم پهلوی 
بهروز آفاق کیست وچرا بی بی سی بهائی است؟ 
بهائیت و اسرائیل ؛پیوند دیرین 
بهائیت و خداوند 
یک بانوی بهائی آمریکایی:چرا بهائی نماندم 
کتب اصلی بهائیت 

زمینه های شکل گیری بهائیت 
واقعه بدشت ونقش قره العین 
مهدویت و فرقه انحرافی شیخیه 
یهودیان وگسترش بابی گری و بهائی گری 
انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی افندی 
دادگاه های اسرائیل و بهائیان 
گروش یهودیان به بابیت و بهائیت 
بررسی پیشگویی های رهبران بهائی 
صندوقی که ۱۰۰ سال است سکوت خود را نشکسته است 
تحلیلی از پروژه اهانت به امام هادی علیه السلام 
بیت العدل اعظم،بن بست مشروعیت 
خاطرات محافظ شاه از پزشک بهائی دربار 
توبه نامه 
بهائی ها و اسرائیل 

بررسی مضامین لوح ابن الذئب 
ابعاد مبارزات آیت الله العظمی آقا نجفی اصفهانی 
بهائیت 
واقعه بدشت 
ادعای خدایی بهاء 
شوقی و اسرائیل 
مهم ترین دلایل بطلان بابی گری و بهایی گری 
بهائیت از آغاز تا دوره معاصر 
زرین تاج یا طاهره کیست؟ 
طاهره مادر آشوب و ترور 

ملاحظاتی پیرامون بهائی ستیزی و اسلام گرایی در ایران 
جریان های شبه مذهبی در ایران پس از صفویه 
دستگیری بهائیان در ازبکستان به علت تبلیغ کودکان و نوجوانان

ایران و هولوکاست بهائیان 
به نام مستشرق، به کام انگلیس(در باره ادوارد براون) 
تاریخچه بهائیت 
نبوت در بهائیت 
ادعاهای علی محمد باب 
بهائیت جدید 
بهائیت و پیدایش آن 
هشت بهشت،ادعانامه فرقه ازلی علیه بهائیت 
بهائیت ورژیم های چاد و فیلیپین 
تبلیغ در کشور کودتا(بولیوی) 
کرنش به دیکتاتوری 
دیپلماسی عمومی بریتانیا در ایران

اقلیت دینی یا تفکر متفاوت 
شهید ثالث 
منابع پنجگانه بابی 
جنبش بابی و دشمنانش 
بحثی راجع به تاویل و تفسیر بهائیت 

اعترافات یک بانوی بهائی امریکایی 
چگونه شرایط برای ادعای علی محمد باب فراهم شد؟ 
انقلاب مشروطه از علایم ظهور 
نقد برنامه عباس امانت در صدای امریکا در مورد بابیت 
حیات بهائیان و لرد بالفور 
بهائیان در ویتنام اشغالی 
بهائیت 
بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی 
خشونت در بهائیت 
معاد در بهائیت 
طهارت در بهائیت 
خاتمیت و بهائیت 
تحری حقیقت در بهائیت 
نگاهی به مقاله تاریخ مکتوم 
عاقبت علی محمد شیرازی موسس بابیت 
ترور در بهائیت 
تاریخ مکتوم

آشنایی با بهائیت(قسمت اول) 
آشنایی با بهائیت(قسمت دوم) 
آشنایی با بهائیت(قسمت سوم) 
آشنایی با بهائیت(قسمت چهارم) 
تاویل، ابزار عوام فریبی در بهائیت
بهائیت و همجنسگرایی 
تشکیلات بهائیت و روشنفکری ایران

نقشه بهائیت برای ایران 

سکوت بهائیان در برابر اهانت به حضرات امام هادی و امام عسکری(ع)

بحثی تطبیقی در تنصیر و تبهیه

جستاری در نقد بابیت

وقتی بهائیان تاریخ می نویسند

شباهت شیوه های بهائی سازی با تنصیر

نگاهی بر تبلیغ به شیوه تبشیری

بررسی تضاد بین پژوهشگران و مقامات رسمی بهائی

آیین بهائی و دموکراسی

بررسی نقش علما در برخورد با مساله بابیت و بهائیت

بهائیت چگونه به وجود آمد؟

بهائیت و صهیونیسم(۱)

بهائیت و صهیونیسم(۲)

بهائیت و صهیونیسم(۳)

گزارشی از یک گفتگو پیرامون عضویت زنان در بیت العدل

نقدی بر نظریه تجلی در بهائیت(۱)

نقدی بر نظریه تجلی در بهائیت(۲)

پیوند دیرین امپریالیسم امریکا و بهائیت(۱)

پیوند دیرین امپریالیسم امریکا و بهائیت(۲)

پیوند دیرین امپریالیسم امریکا و بهائیت(۳)

نقش امیرکبیر در سرکوب شورش بابیان و اعدام باب

تئوسوفیسم و بهائیت

مصاحبه با دکتر پژوهش درباره تعلیم وحدت عالم انسانی(۱)

مصاحبه با دکتر پژوهش درباره تعلیم وحدت عالم انسانی(۲)

مصاحبه با دکتر پژوهش درباره تعلیم وحدت عالم انسانی(۳)

مصاحبه با دکتر پژوهش درباره تعلیم وحدت عالم انسانی(۴)

مصاحبه با دکتر پژوهش در بررسی مباحث کنفرانس شیکاگو ۲۰۱۳(۱)

مصاحبه با دکتر پژوهش در بررسی مباحث کنفرانس شیکاگو ۲۰۱۳(۲)

بهائیت و شیعه

هشدار به روشنفکران

جنجال بر سر یک سوال بدون جواب

نقدی بر استعمار زدایی

آیا همه بهائیان بیت العدل را دارای مشروعیت می دانند؟

آیا بهائیت سکولار است؟

نقدی بر مهم ترین مستمسکات بهاییان در ایراد شبهات کلامی درباره ختم نبوت

سیمای تاریخی یک دولتمرد

چالش های بهائیت در آمریکا (فصل آخر کتاب بهائیت در آمریکا)

اسپرانتو و وحدت لسان و خط

بهائیان در محکمه

نژاد پرستی، امور غیراخلاقی، و پول در جامعه بهائی امریکا

آیا بیت العدل مصون از خطاست؟(۱)

آیا بیت العدل مصون از خطاست؟(۲)

دست بوسی در آیین بهائیت

نوشته ی باب مشهور به «لوح وصایت»

نقد و بررسي ديدگاه جان هچر درباره جايگاه و اختيارات وعصمت بيت العدل

نگاهی به انتخابات بیت العدل

پارادوکس آیین بهائی

پیشگفتار کتاب تاریخ پنهان بهاییت

پیدایش جنبش بهائی

تعالیم و الواح وصایای عبدالبها

درباره عبدالبهاء و شک و تردید درباره الواح وصایای او

پیام محمدعلی افندی به مناسبت در گذشت عبدالبهاء

در ستایش ضیاءالله افندی ، غصن اطهر

رساله خادم الله

حوادث پس از مرگ بهاءالله به قلم محمد جواد قزوینی

از نابرابری حقوق زنان بهائی تا عدم رعایت حقوق انسانی در بهائیت

تشییع جنازه محمد علی بهائی(محمد علی افندی)

در رثای محمدعلی افندی و مرگ او

نامه هایی درباره پسران بهاءالله

پیشگامان فرهنگی و دینی بهائیت

آیین بهائی تحت رهبری شوقی افندی

یادداشتها و خاطرات

مطالبی علیه عبدالبهاء

پیام به بهائیان امریکا

مصاحبه با غصن اکبر

منزلت و جایگاه غصن اکبر ، محمدعلی افندی

تاریخ مختصر بهائیت

بیانیه هایی درباره اختلاف میان خانواده بهائی

سازمان و تعالیم بهائیان وحدت گرا

الواح وصایا

چرا از بهائیت برگشتم؟

فیروز کاظم زاده و مقابله با سانسور و تحریف مورد نظر بیت العدل

چرا بهائیت حیفایی را ترک کردم ؟

اهمیت وحدت : پیامهایی به بهائیان

فعالیت توسعه اجتماعی – اقتصادی،پوششی برای فعالیت تبلیغی بهائیان

نقیصه مرگبار و جبران ناپذیر در حاکمیت بهائیت

زندگی نامهِ خود نوشت محمدعلی بهائی

تحری حقیقت

تبليغ تهاجمي بهائیان به بهانه تعليم و تربيت اطفال ‎

علیه جنگ : نامه سرگشاده به رهبران جهان

بیوگرافی خود نوشت ابراهیم جرج خیرالله

بهاءالله، تروریست و کودتاگر ، یا مصلح اجتماعی ؟

بهائیان ایرانی در امریکا، آمار جامعه بهائی،وگروه شاهدان یَهُوَه

پروژه اچ‌بهائی

سانسور كتاب خاطرات استاد محمد علي سلماني ، ارايشگر مخصوص بهاالله از سوی مقامات بهائی و بيت العدل اعظم

عباس امانت و تاریخ مدرن ایران

مخالفت قانونی اندونزی با فعالیت های تبلیغی بهائیت

درباره ویلیام گارلینگتن

دوگانگی كردار بهائیان با تعلیم وحدت عالم انسانی

خدمت زنان در موسسات بهائی

تجربیات و خاطرات من از بهائیت

بررسی جامعه شناختی جامعه بهائی امریکا،پس از انحلال محفل بهائیان لس انجلس

ارزش و جایگاه عقل و شناخت فردی از منظر بهائیت

شورش بابیان در زنجان

جامعه بهائیان امریکا : همیشه و همه جا تحت کنترل ( ۱۹۹۷-۱۹۶۳ )

از کرامت اهل بیت(ع)، به اسلام بازگشتم

گفتگو با بهزاد جهانگیری،برگشته از بهائیت

گفت‌و‌گوی با بهائی شیعه‌شده که عاشق سیدالشهدا بود

رنجنامه دختر بهایی زاده ی مسلمان شده

خاطره ای از بهایی تازه مسلمان شده

در احکام بهائیان شما اگر پول و ثروت داشته باشید قادر هستید هر کاری دوست دارید انجام دهید

افتخار می کنم مسلمان شده‌ام

نگاهی به حضور و فعالیت بهائیان در امریکا، فاز۱، ۱۹۲۱- ۱۸۹۲ (۱)

نگاهی به حضور و فعالیت بهائیان در امریکا، فاز۱، ۱۹۲۱- ۱۸۹۲ (۲)

نگاهی به حضور و فعالیت بهائیان در امریکا، فاز۱، ۱۹۲۱- ۱۸۹۲ (۳)

نگاهی به حضور و فعالیت بهائیان در امریکا، فاز ۲، ۱۹۵۷-۱۹۲۲ (۴)

نگاهی به حضور و فعالیت بهائیان در امریکا، فاز ۲، ۱۹۵۷ – ۱۹۲۲ (۵)

نگاهی به حضور و فعالیت بهائیان در امریکا، فاز۳، ۲۰۰۰-۱۹۵۸ (۶)

نگاهی به حضور و فعالیت بهائیان در امریکا، فاز۳، ۲۰۰۰-۱۹۵۸ (۷)

بررسی حضوربهائیان در امریکا - اولویت ها و مسائل پیش روی جامعه بهائیان امریکا (۸)

چرا دنیس مک اوئن بهائیت را ترک کرد؟

درباره ادیب مسعودی، بازگشته از بهائیت

تحریف و تبدیل درتاریخ نگاری بابی(تاریخ نبیل زرندی) توسط رهبران بهائی

چرا گزارش دکتر میچل برای بهائیت مهم است؟

سال ۸۸ به همه بهایی‌ها گفتند در انتخابات شرکت کنید/ بهاییت در کدام اصناف رخنه کرده؟

بازگشت نخبگان بابى و ازلى از بابیت

بررسی دلایل حقانیت آیین باب و بهاءالله

تساوی زن و مرد در آیین بهایی و تناقضات اجرای تعلیم در بهائیت و بررسی تطبیقی آن با دیانت اسلام

وصایت در میان پیامبران و پیشوایان بهائی

انشعابات و اختلافات در بهائيت 

بررسی تطبیقی جایگاه معجزه در ادیان آسمانی و بهائیت

پیامبران درس ناخوانده

گفت‌و‌گو با خانم زینب رز (سوزان) ثمالی، بازگشته از بهائیت

 

۲- مناظرات

حضرت بهاءالله ، خدای خدایان! 
خاتمیت 
قائمیت 

ممنوعیت تبلیغ و اقامت در اسرائیل (۱) 

ممنوعیت تبلیغ و اقامت در اسرائیل (۲)

وحدت عالم انسانی (۱ ) 

وحدت عالم انسانی(۲)
مشروعیت بیت العدل 

بیست و چهار ولی امر 
چارلز ریمی ولی امر دوم بهائی(۱) 

چارلز ریمی ولی امر دوم بهائی (۲)
طرد و اعلامیه حقوق بشر 
بهائیت ، سیاست و تاریخ 
لقب "سر"(sir)و رابطه با انگلیس 
دلیل حقانیت 
شیوه هی تبلیغ 
کتاب فیچیکیا و بیت العدل 
حقوق زنان در بهائیت 
نارسائی ها و تناقضات اسلام 
فوید ردیه نویسان 
بی بی سی و باغ های بهایی 
پیرامون تحری حقیقت(۱) 
پیرامون تحری حقیقت(۲) 
 دعوی الوهیت 

اسلام در مقابل بهائیت
گفتگو در خاتمیت(۱) 
گفتگو در خاتمیت(۲) 
گفتگو در خاتمیت(۳) 
بهائیت و معاد جسمانی 
"تعدد زوجات در بهائیت"(۱) و" ورود به دانشگاه ها" 
تعدد زوجات در بهائیت (۲) 
به دنبال اشتراکات 

نگاهی به مناقشه بیت العدل با روشنفکران بهائی (مناظره مکتوب بین داگلاس مارتین - عضو پیشین بیت العدل- با خوان کول)

 

 

۳- رویدادها

عید مبارک باد

بهائیت در مصر

حکایت وارونه از تخریب قبرستان های بهائی

یا مقلب القلوب

اضلاع این مثلث را ترسیم کنید

اشتباه در ویکی پدیا

سایت بهائیان ارتدکس ایران

sir عبدالبهاء،sirسلمان رشدی

دستگیری بهائیان در ازبکستان به علت تبلیغ کودکان و نوجوانان

تهاجم خشماگین پس از همایش تورنتو

ترجمه کتاب پیدایش به زبان آذری

نوروز و بهار و تحول

چه خبر از نمایشگاه کتاب ۸۹؟

هزار و چهارصدمین روز بهائی پژوهی مبارک

با شما در نمایشگاه

گزارش تصویری از نمایشگاه کتاب(۱)

گزارش تصویری از نمایشگاه کتاب (۲)

مبعث مبارک

عطر نفس بقیه الله آمد

سه میلیون دیدار از بهائی پژوهی

سلام بر اربعین

صلوات جاویدان بر فخر پیامبران

احسن الحال

مشک فشان

عطر خوشبوی رمضان

عید قربان مبارک باد

غدیریان را عید مبارک

خون بهایش خداست

نوروز پیروز

یک بانوی بهائی امریکایی:چرا بهائی نماندم

داستان یک مدرسه بهائی

حذف صفحه منتقد بهائیت از ویکی پدیا

باور غلط از حقوق شهروندی

باغبان،مخملباف و اسرائیل

بعثت مبارک باد

بال،تولد،پرواز

مسیحای آسمانی و منجی جهانی

هرکه چون خاک...

فریاد بلند عزت

اربعین قبله افلاک

سفیر مهربانی

آب زنید راه را زانکه نگار می رسد

انتشار کتاب بهائیت و رژم پهلوی

هفتمین سالگرد بهائی پژوهی

رونمایی از دو کتاب جدید

مردم ایران خوهان انحلال تشکیلات بهائیت

چهار مقاله در موضوع بهائیت

انتشار دو کتاب جدید دیگر بهائی پژوهی

غرفه بهائی پژوهی در نمایشگاه کتاب

معصومی تهرانی، ادیب مسعودی دیگر

بیانیه متبریان از بهائیت

نمایشگاه رسانه های دیجیتال

خطبه امام سجاد در کوفه

خطبه امام سجاد در مجلس یزید

رحلت حضرت خاتم الانبیا

مبدا تاریخ اسلام

مصاحبه بهائی پژوهی با اتقان نیوز

برگزاری دوره آموزشی در حوزه علمیه چیذر

کتب بهائی پژوهی در نمایشگاه کتاب

پیام کنفرانس تورنتو چه بود؟

خرید نسخه دیجیتال کتب بهائی پژوهی

کلنگ طلایی

 

 

۴- پادکست‌ها

آرمان مقدس مهدویت

شیخیه

بابیه

حمایت معتمد الدوله گرجی از باب

واقعه بدشت

اشک تمساح قنسول روس

بیوگرافی میرزا علی محمد شیرازی

بیوگرافی میرزا حسینعلی نوری(بهاء الله)

امانت دولت روس

نقد و بررسی ادعای امیت باب(مصاحبه)

اهانت عبدالبها به سیاهان افریقایی(مقاله گویا)

ندا به نساء بهائی:مردان اقدمند و اقوی(مقاله گویا)

همه گمراهند جز بهائیان(مقاله گویا)

تاملاتی پیرامون شعار تطابق دین با علم و عقل(مقاله گویا)

نقد و بررسی تعلیم وحدت انسانی-۱(مصاحبه)

نقد و بررسی تعلیم وحدت انسانی-۲(مصاحبه)

نقد و بررسی تعلیم وحدت انسانی-۳(مصاحبه)

نقد و بررسی تعلیم وحدت انسانی-۴(مصاحبه)

نقد و بررسی مباحث کنفرانس شیکاگو۲۰۱۳-۱(مصاحبه)

نقد و بررسی مباحث کنفرانس شیکاگو۲۰۱۳-۲(مصاحبه)

پاسخ يكى از كاربران به عرفان ثابتى مبلغ بهائى دربرنامه راديو بي بي سي در موضوع خاتميت

 

 

۵- کتابخانه

 

الف) مکتوبات بهائی‌پژوهی

پیدایش

جای پای تزار

پیر استعمار

خدای عصر ارتباطات

مهدی ستیزان

مهدویت،آرمان آسمانی

بر مدار حقیقت

مسافر صبح

بهائیت و اسرائیل

وقتی همه برخیزند

فرجام فرخنده (کتاب یکم)

فرجام فرخنده (کتاب دوم)

فرجام فرخنده (کتاب سوم)

فرجام فرخنده (کتاب چهارم)

بشارت موهوم

و من یک منتظرم

مساله مشروعیت

گوهر محیط

نشیب و فراز

فرجام فرخنده

آیین بهائی و آرمان های ادیان

نقدی برشاه بیت غزل بهائیت

 نگاهی تاریخی به آیین بهائی

درسنامه شناخت بهائیت

فصلنامه بهائی شناسی ش۱

آسیب شناسی موعودگرایی

فصلنامه بهائی شناسی ش ۲ و ۳

فصلنامه بهائی شناسی ش ۴

دو قرن چالش

فصلنامه بهائی شناسی ش ۵

فصلنامه بهائی شناسی ش۶

فصلنامه بهائی شناسی ش ۷ و ۸

 

 

ب) کتب نقد

خاطرات انحطاط و سقوط

شیخیه و بابیه در ایران

حق المبین

اثبات بی اعتباری کتاب اقدس

بهائیت در ایران

انشعابات و ادعای رهبری در بابیت

پای سخنان پدر

جریان شناسی بهائیت

ایقاظ یا بیداری

انشعاب در بهائیت

کتابشناخت بهائیت

ارمغان صافی

بهائیت

تاریخ جامع بهائیت

دو مکتوب تاریخی

تاریخ معاصر ایران-۱

تاریخ معاصر ایران-۲

تاریخ معاصر ایران-۳

سکه دورو

فلسفه نیکو

کشف الحیل

آواز دهل

تنبیه النائمین

بهائیت و رژیم پهلوی

قره العین،زندگی، عقیده و مرگ

بهائیت درایران معاصر

بن بست ظلمانی

بهائیان نظامی در حکومت پهلوی دوم

بهائیان

بهائی چه می گوید؟

گذرگاه تاریکی

بهائیت و امام زمان

پیام پدر

 

 

ج) کتب امری (مدارک)

گنج شایگان

لوح مبارک خطاب به شیخ محمد تقی

نبذه من تعالیم حضرت بهاء

لوح مبارک احمد و احتراق

رحیق مختوم

قاموس توقیع منیع مبارک

اسرارالاثار خصوصی

الواح نازله خطاب به ملوک و روسای ارض

مکاتیب عبدالبهاء

امر و خلق

حضرت بهاءالله

نورین نیرین

مقاله شخصی سیاح

مبادی روحانی

لوح مبارک سلطان ایران

قاموس ایقان

خطابات عبدالبهاء فی اروبا و امریکا

قرن بدیع-قسمت اول

قرن بدیع-قسمت دوم

قرن بدیع-قسمت سوم

قرن بدیع-قسمت چهارم

محاضرات

الرساله المدنیه

اقداح الفلاح

مجموعه الواح مبارکه حضرت عبدالبهاء

منتخبات آیات

آثار قلم اعلی

مجموعه الواح مبارکه

توقیعات مبارکه-جلد دوم

ظهور عدل الهی

ایقان

اشراقات

بدیع

بیان عربی

مفاوضات عبدالبهاء

دور بهائی

احسن القصص

خطابات مبارکه

اقتدارات

دلایل سبعه

بیان فارسی

صحیفه عدلیه

توقیعات مبارکه

تاریخ ظهورالحق

نظر اجمالی به دیانت بهائی

مائده آسمانی

تلخیص تاریخ نبیل زرندی

توقیعات مبارکه

رساله ایام تسعه

گنجینه حدود و احکام

کشف الغطاء

هیکل الدین

 

 

۶- سخن سردبیر

گزارش

گزارش سه ماهه

آزادی بیان

سخنی دیگر

سپاس و تشکر

راه را ادامه میدهیم

گزارش چهار ماهه

بهاءالله محور شرارت

شلیک وحدت عالم انسانی

تنی و ناتنی و وحدت عالم انسانی

پاسخ به مظلوم نمایی های بهاءالله

آمار بهائیان امریکا

برچسب ردیه نویسی

ارزش گمانه زنی

جنایت کاران آسوده جنایت کنید

آیا بهائیان در ایران اجازه تبیلغ دارند؟

رفتار عبدالبها با برادرش نمونه کامل وحدت عالم انسانی

روش اسلوموشن در وحدت عالم انسانی

نماز گم شده بهائیان

تبلیغ اسرائیلی ها ممنوع

عدم تبلیغ به خاطر عدم ضوضا در اماکن مقدسه

حقوق بشر در عصر ارتباطات

عواقب وخیم سفر شخصی به اسرائیل

پیوند وثیق چون حلقات زنجیر با اسرائیل

از دریچه آمار

پیشنهاد به سایت های بهائی

اسطوره پژوهش محیط طباطبایی

بی یی سی به ساغر پیوست

ساغر و بازی های فنی

دعوت به مناظره

عدم دخالت در سیاست

ماجراجویی بیت العدل

پوششی برای شکستها

پیام جدید بیت العدل

انبوه مراجعان؛آمار شگفت انگیز

چرا بهائی نباید تاویل کند؟

آتشفشان؛آتشفشان

جرم بهائی پژوهی چیست؟

استناد به دعای سحر برای اثبات بهائیت

فیلمی جنجال برانگیز

شانزده ماه حضور

آمار بهائیان ایران

سایت پاسخگو

همه گمراهند جز بهائیان

انحراف و تغییر ماهیت در بیت العدل

پیروزی را در افق دیده بود

نماز اما رو به من

نماز جماعت ممنوع

حرف شخصی اشراق خاوری

پیامبر اکرم هم خاتم انبیا بودند و هم خاتم رسولان

خطاکار را بسوزانید

دور و کور در بهائیت

زنان شهروند درجه دوم

داغ زدن بر پیشانی دزد

پرداخت جریمه فحشا به بیت العدل

پیام های تلفنی شما

واگذاری اختیار ازدواج با اقارب به بهائیان

معدوم شدن سند جانشینی توسط روحیه خانم

کاین هنوز از نتایج سحر است

با شما در نمایشگاه

این است اعجاز گوی

ارتباط مستقیم

بهشت حقیقت

پدیده همشهری

سرقت آثار در بهائیت

ما کیستیم

چه کسی خرسند شد؟

انکار امام زمان یا انکار خورشید

ممیزی آثار در بهائیت

نامه به روشنفکران

تالار گفتگو در پالتاک

کمپین مقابله با اهانت به مقدسات

عرفان ثابتی: من تبلیغ نمی کنم

انتخابات محافل و بیت العدل؛ نمایش یا واقعیت

بیت العدل و همجنس گرایی

پیشگویی در مورد اعضای جدید بیت العدل

صدق پیشگویی انتخابات و تحلیل آن

زنان و عضویت در بیت العدل

بحران سازی برای تخریب خانه بغداد

پاسخ هایی به محمد نوری زاد

درباره بیانیه معصومی تهرانی

نامه ای به خانم کار در موضوع بهائیان

سخنی با مخملباف درباره فیلم باغبان

جلال آل احمد و بهائیت

درباره گزارش نوری علا

سونامی کنفرانس شیکاگو

تغییر استراتژی عدم دخالت در سیاست

فتوای عرفان ثابتی بر جواز فحشا

داستانی از تنها پسر جمال بروجردی

برگزاری دوره های آموزش حضوری

اهانت عرفان و دوستان به عاشوراییان و ایرانیان

معرفی کتاب بهائیت

بهائیان و حقوق هسته ای

تلویزیون مردم و اظهارات بیژن یگانه

با روشنفکران و دگراندیشان

دعوت آریا حقگو به مناظره

شانتاژ جناب آریا حقگو

داعش و بیت العدل

ساکتان جنایات اسرائیل

سخنی با خلج به مناسبت کنفرانس ایلینویز

نامه دوم به دکتر خلجی:اقلیت ها در قنون اساسی

نامه سوم به دکتر خلجی:بهائیت و حکومت دینی

بار دیگر کنفرانس تورنتو

درباره کنفرانس تورنتوی امسال

آشفتگی میلانی در برابر سخنان خانم "کار"!

اعتراض عرفان ثابتی به محرومیت عضویت زنان در بیت العدل 

تخفیف در مجازات رهبران بهائی

نسخه جدید بیت العدل

  بیت العدل و تبلیغ دائمی

تشکیلات بهائی و ایران

کدام اخلاق؟ کدام ستیزه؟

انتشار نشریه بهائی شناسی شماره ۲ و ۳

بزرگداشت برای تروریست ها

سخنی با هرانا

ای وای حقوق بشر!

ستیز با کتاب و نقد

معمای یارشاطر

مشکلات بهائیان در دفن اموات

محبت روزنامه سازندگى و برخی عکس العمل‌ها

نگاهی تحلیلی به تأسیس سازمان جدید توسعه جهانی بهائی

 

نمایه مطالب انجمن و تالارهای گفتگو

۱- کتاب‌شناسی و نقد متون 
اسطوره پژوهش محیط طباطبائی 
از نگاه خواهر 
تحریف کتاب نظر اجمالی به ... 
آشنائی با کتاب ایقان 
گشودن تاپیک جدید، هماهنگی سردبیر 
مقالات در مورد دیانت بهئی 
کتاب مقدس 
بیان 
تحریف بزرگ در تاریخ 
نگاهی به كتاب اقدس 
مقالات دیگران (1) 
مقالات دیگران(2) 
امام دوازدهم و ایقان 
مقالات دیگران(3) 
 

۲- بیت العدل (نظام رهبری) 
در اسرائیل چه خبر است؟ 
بیت العدل و چالش های آن 
عکس روی جلد.... 
تزلزل در ارکان امر 
بیت العدل 
دعوت اعضای بیت العدل به مناظره 
فیلمی جنجال بر انگیز! 
پیام اخیر بیت‌العدل 
بیت العدل همچنان در چالش! 
"بیت العدل" چه می کند؟!

 

۳– دست آوردها و تعالیم 

وحدت عالم انسانی 
پیرامون تحری حقیقت 
جهان بینی بهائی 
تطابق دین با علم و عقل 
توحید 
سانسور 
تعالیم و آموزه های دیانت بهائی 
ندا به نساء بهائی! 
دعوی الوهیت 
شیطان در امر 
غیر بهائی از دیدگاه بهائی 
حقوق شهروندی در بهائیت 
بهائیت و معاد جسمانی 
عرفان ثابتی،همجنسگرائی،بیت لعدل 
نمازمفقود و قبله بهائی 
عبد البها و سوسیالیسم 
بهاییت و مدرنیته 

 

۴- شیوه‌های تبلیغی 
گفتگو با دوستان مسلمان 
شیوه های تبلیغ 
ماجراهای جالب بی بی سی! 
دعوت به مناظره 
پیام جدید بیت العدل 
نامه یک دوست 
موعود جهانی 
اینجا ساغر است ! 
بررسی دلائل حقانیت باب و بها 
تبلیغ در اسرائیل 
باز هم بی بی سی! 
حرفی از جنس رادیو 
کنفرانس تورنتو Toronto Conference 
چه خبر؟! 
بهائیان و اهانت به ائمه (ع) 
BBC،بهائیت و خشونت! 
به دنبال اشتراکات 
بهائیت و روشنفکران! 
بیت العدل و تبلیغ 
 

۵- نگاه به ادیان 
پرسش ها، پاسخ ها 
خاتمیت پیامبر اکرم (ص) 
قائمیت حضرت مهدی (عج) 
نظر صریح بهائیت در مورد ادیان 
خاتم پیامبران 
تحریف کتب آسمانی 
امیت پیامبران 
فرجام مسیح (ع) 
نظام مشروعیت در بهائیت 

 

۶- تناقضات 
پرسش های بی پاسخ 
سخنی با سردبیر 
اما ملت ایران برای همیشه باقی خوا 
تناقضات 
Pedro 
صادق یا کاذب ؟! 
محبت یا عداوت ؟! 
ادعاهای گوناگون باب 
دست بوسی! 

سونامی کنفرانس شیکاگو

 

۷- عملکردها 
بهائیت و تروریسم 
وقتی بهائی بودیم 
جنگ داخلی 
عملکرد بهائیان و بیت العدل 
"بدشت" : اعلام نسخ اسلام 
نگاهی به مجازات "طرد" 
پرونده سازی برای نمایش مظلومیت 
 

۸- نگاه به سیاست 
چارلز میسن ریمی ولی امر دوم بهائی 
سیاست 
دخالت در سیاست، اطاعت از حکومت 
sir رشدی ،sir عبدالبها 
بهائیت و سیاست 
پشت پرده "عدم دخالت در سیاست" 
جنگ طلبی در سخنان باب 
بهائیت و جنگ عراق

 

۹- نقد مقالات 
نقد مقاله 1 (خاتمیت) 
نقد مقاله 2 ((خاتمیت حضرت یوسف)) 
نقدمقاله 3 ((مصادره آرمان های ادیان)) 
نقد مقاله شماره 4 ((عجب ضربه ای)) 
نقدمقاله5(الفبای گفتگو-ظلم ستیزی) 
نقد مقاله 6 «ادعای باب چه بود؟» 
سخنی با ولوله نویسان بهائی 
نقد مقاله: «خاتمیت و الوهیت» 
نقد مقاله:کنکاشی در باب کل الالوه 
پاسخی در خاتمیت 
از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت 
باز هم خاتمیت! 
نقدمقاله"دین و توسعه اجتماعی .. 
نقد مصاحبه آقای ثابتان 

پاسخ هایی به محمد نوری زاد

دعوت آریا حقگو به مناظره

سخنی با ولوله نویسان بهائی

 

۱۰- خودمانی 
صمیمانه 
نمایه مطالب سایت 
ارتباط ،سوال،پاسخ 
در نمایشگاه چه خبر 
روزهای خاطره 
در نمایشگاه، امسال چه خبر 
شما و سردبیر
چه بخوانیم؟! 
اتفاقات! 

 

۱۱- رهبران 
نورین نیرین 
سخنی با سردبیر محترم 
اعدام جناب باب 

 

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۹-۱۳۸۵.

Back To Top