نمازمفقود و قبله بهائی

Sardabir
فعّال
پست: 454
تاریخ عضویت: یک شنبه 18 تیر 1385, 11:31 am

نمازمفقود و قبله بهائی

پستتوسط Sardabir » دو شنبه 23 مرداد 1391, 2:53 am

پژوهش در صمیمانه نوشته:

جناب سردبیر
با عرض سلام و قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان

یکی از دوستان در مورد نماز مفقود در بهائیت سوال نموده است چنانچه تاپیکی گشوده شود
دوستان در این زمینه و نیز قبله در بهائیت صحبت کنند خوب خواهد بود.بنده طرح بحث می کنم
تا دوستان دیگر نیز افاضه فرمایند.
با تشکر

بدین منظور این تاپیک گشوده می شود تا ایشان و دوستان پیرامون این موضوع مطالب خود را بیان نمایند.

pajohesh
فعّال
پست: 265
تاریخ عضویت: دو شنبه 7 آبان 1386, 10:02 am

پاسخ: "نماز مفقود" و "قبله&

پستتوسط pajohesh » دو شنبه 23 مرداد 1391, 3:26 am

ضمن تشکر از سردبیر محترم

همانطور که عرض شد از قبله و نماز مفقود سوالی شده بود که به نظرم رسید مستقلا می شود

در مورد آن صحبت نمود.

آئین بهائی مدعی است به مثابه یک دین مثل ادیان دیگر دارای نماز و حج و عبادت و قبله و...است.

در بحث نماز ،تشریعی دارند اما می گویند ابتدا نمازی نه رکعتی تشریع شده بوده که این نماز توسط

ناقضین دزدیده شده است و دیگر در دسترس نیست.به مطالب زیر توجه فرمائید:

"تسع رکعات ( بند ٦)
رکعت مجموعه‌ای است از آيات صلات که تلاوتش با رکوع و سجود و ديگر اعمال توأم
است. صلاتی را که جمال اقدس ابهی بدايتاً نازل فرمودند شامل نه رکعت بوده است .
نصّ اين صلات مفقود گشته و لذا طرز انجام آن معلوم نيست "(یادداشت شماره 9)
کتاب اقدس صفه 107


قد فصّلنا الصّلوة فی ورقة اخری (بند ٨)

اصل صلات نه رکعتی را جمال مبارک نظر به حکمت در لوحی مجزّا نازل فرمودند (
سؤال و جواب ، فقره ٦٣). متن اين صلات در زمان حيات عنصری هيکل اقدس به مؤمنين
ارسال نشد و سه نمازی که اکنون مورد استفاده احبّاء است جايگزين آن گرديد .
اندکی بعد از صعود جمال اقدس ابهی ، ميرزا محمّد علی ، ناقض اکبر متن صلات نه
رکعتی و تعدادی از الواح ديگر را به سرقت برد .
کتاب اقدس صفحه110

pajohesh
فعّال
پست: 265
تاریخ عضویت: دو شنبه 7 آبان 1386, 10:02 am

پاسخ: "نماز مفقود" و "قبله&

پستتوسط pajohesh » دو شنبه 23 مرداد 1391, 3:40 am

اما در مورد قبله این نصوص موجود است:

و اذا اردتم الصّلوة ولّوا
وجوهکم شطری الاقدس المقام
المقدّس الّذی جعله اللّه مطاف
الملأ الاعلی و مقبل اهل مدآئن
البقآء و مصدر الامر لمن فی الارضين
و السّموات * و عند غروب شمس
الحقيقة و التّبيان المقرّ الّذی قدّرناه لکم
انّه لهو العزيز العلّام *
(کتاب اقدس بند 6)
و در یادداشت های کتاب اقدس توضیح می دهند:


مقبل ، يعنی محلّی که نمازگزار به طرف آن توجّه می کند ، که قبله ناميده می شود
. مفهوم قبله در اديان گذشته نيز موجود بوده است . قبله در ايّام پيشين اورشليم
بود حضرت رسول اکرم آن را تغيير داده مکّه را قبله قرار فرمودند . دستور حضرت اعلی
در کتاب بيان عربی در مورد قبله چنين است :
انّما القبلة من يظهره اللّه متی ينقلب تنقلب الی ان يستقرّ.
مضمون اين فقره را جمال اقدس ابهی در کتاب مستطاب اقدس ( بند ١٣٧) نقل و تأييد
فرموده‌اند . همچنين در باره توجّه به قبله می فرمايند : در صلات حکم قبله ثابت
)سؤال و جواب، فقرات ١٤ و ٦٧) ، ولی در مورد ساير ادعيه و اذکار افراد مختارند
بهر سمتی که بخواهند توجّه نمايند .
-٨و عند غروب شمس الحقيقة و التّبيان المقرّ الّذی قدّرناه لکم ( بند ٦)
جمال قدم مقرّر فرموده‌اند که پس از صعود آن حضرت قبله اهل

ص ١١٠
بهاء محلّ استقرار عرش مطهّر است . حضرت عبدالبهاء اين مقام مقدّس يعنی روضه
مبارکه را که در بهجی (عکّا) واقع است "مرقد منوّر" و " مطاف ملأ اعلی " توصيف
فرموده‌اند.
در توقيعی که حسب الامر حضرت وليّ امراللّه صادر گشته در اهميت روحانی توجّه به
قبله مثال ذيل را بيان فرموده‌اند:
همان طور که گياه جهت حيات و رشد خود به طرف نور آفتاب متمايل است ، ما هم در
احيان دعا و مناجات قلوبمان را به مظهر الهی ، جمال اقدس ابهی متوجّه می سازيم
... و توجّه ظاهری ... به تربت مقدّسش را در عالم خاک رمزی از توجّه باطنی خود
می شماريم .

کتاب اقدس صفحه109

pajohesh
فعّال
پست: 265
تاریخ عضویت: دو شنبه 7 آبان 1386, 10:02 am

پاسخ: "نماز مفقود" و "قبله&

پستتوسط pajohesh » دو شنبه 23 مرداد 1391, 3:46 am

اما بیان مطلب این است که به دلالت نصوص فوق یک نماز اصلی نه رکعتی در بهائیت بوده

که مفقود بلکه دزدیده شده که کسی حتی جناب عبدالبها رهبر دوم بهائیان از کیفیت آن

مطلع نبوده است و ناگزیر اکنون به نماز دیگری می پردازند.در این نمازها هم باید رو به قبله

قرار گیرند.اما در زمان حیات بهاءالله باید به طرف او نماز می خوانده اند و پس از او باید رو به

قبر او نماز بخوانند و در حین نماز هم روی او را در نظر آورند و دل را متوجه او کنند .

اما بررسی این مطالب را به پست های بعدی ارجاع می دهم.

hoda
فعّال
پست: 162
تاریخ عضویت: یک شنبه 20 اردیبهشت 1388, 9:42 am

پستتوسط hoda » پنج شنبه 26 مرداد 1391, 1:00 am

ضمن تشکر از جناب پژوهش برای آغاز این بحث جالب، در مورد نماز نه رکعتی مفقود الاثر آیین بهائی، چند نکته به ذهن بنده رسید که دوست داشتم با خوانندگان بهائی پژوهی در میان بگذارم.
1) آیا اصولاً امکان دارد که تعلیم مهمی مانند نماز در نزاع‌های خانوادگی مفقود شود؟ آیا این به سخره گرفتن آیات و احکام الهی نیست؟ مگر می‌شود که دینی مانند بهائیت، به واسطه‌ی اختلاف دو برادر بر سر جانشینی پدر دچار نقص شود؟ من فکر می‌کنم همین ماجرا خود نشان دهنده‌ی الهی نبودن این آیین است.
2) نماز یا هر عمل عبادی، باید ابتدا توسط پیامبر همان دین انجام و اجرا شود. هر چند که مقایسه میان اسلام و بهائییت مقایسه ای نادرست است، اما برای روشن شدن مطلب باید مثالی از آیین مبارک اسلام بیان کنم. مشهور است که یکی از اعراب جاهلی در زمان آغاز بعثت پیامبر به مکه آمد و ملاحظه کرد که پیامبر به همراه یک نوجوان و یک بانو در گوشه ای ایستاده اند و اعمالی جدید و نو انجام می دهند و اذکاری می گویند و به رکوع و سجده می روند. از یکی از اهالی مکه پرسید که اینان چه می کنند؟ او پاسخ داد که حضرت محمد ادعا کرده که خداوند به او وحی می کند و پیغمبر شده است. این هم نماز دین او است و هر که مسلمان شود باید آن را به جا آورد. آن نو جوان برادر زاده اش علی و آن بانو همسرش خدیجه است. در روی زمین در حال حاضر همین سه نفر به این آیین هستند و فرد دیگری دعوت او را اجابت نکرده است.
ملاحظه می شود که هنگامی که پیامبری دستور مهمی مانند نماز که هر روز باید آن را انجام داد از جانب خدا می آورد باید خودش اولین عامل به این دستور باشدو برای انجام آن در میان اهل و عیالش تلاش کند. گم شدن نماز بهائیان نشان دهنده آن است که جناب بهاء الله خودشان در زمان حیات خودشان این نماز را نمی خوانده اند تا اطرافیان ایشان و حتی نزدیک ترین فرد به ایشان و جانشین ایشان آن را فرا بگیرد. اگر جناب بهاء الله و عباس افندی چند بار فقط این نماز را در طول دوران بهاء خوانده بودند که گم شدن آن معنی نداشت. حتی اگر مکتوب آن دزدیده می شد، روش انجام آن و عبارات آن در ذهن ها مانده بود و بهائیان آن را انجام می دادند.
از همین جا معلوم می شود که جناب بهاءالله خودشان اعتقادی به این دستور نداشته اند و تنها برای خالی نبودن عریضه و برای مریدان بیچاره این دستور را صادر کرده بوده اند. و الا اگر واقعا دین ایشان الهی بود و این دستور هم دستور خداوند بود، ایشان اولی به انجام این دستور و وادار کردن فرزندان مانند عباس افندی به انجام آن بودند.
3) نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد آن است که بر فرض که نماز این آیین مبارک گم شده است. باز هم فرض کنیم که به دلیلی جناب بهاء در مقابل جناب عباس افندی، این نماز را هیچ گاه نخوانده اند که ایشان آن را بیاموزد. خوب جناب عبدالبهاء به عنوان جانشین پدر و فرد متصل به عالم بالا و دارای ارتباط با روح مبارک پدر، آن را دوباره بیان می‌کردند. برای فردی که ادعای هدایتگری تمام عالم را دارد، خبر دادن از محتوای نمازی که به سرقت رفته نه تنها کار ساده ای باید باشد، بلکه نشانه ای از آسمانی بودن و الهی بودن ایشان هم بوده و برادر نا راضی را نیز به فضل و کمال ایشان واقف می‌کرده و وادار به اطاعت می‌کرده است. راستی چرا جناب عبدالبهاء این نماز را با استفاده از علم الهی خویش بیان مجدد نکرده اند؟
به نظر من پاسخ بسیار روشن است. چون اگر می‌فرمودند، خلاف واقع گفته بودند و آن وقت محمدعلی برادر گرامی ایشان با رو کردن نماز اصلی برادر را رسوا می کرد. پس ترجیح داده اند که اصلا به آن اشاره ای نکنند و نماز جدیدی برای اهل بهاء در نظر بگیرند.
4) مسأله‌ی بعدی در این حادثه آن است که جناب عباس افندی از دزدیده شدن یک نماز توسط برادر با خبر شده اند و آن را اعلام کرده اند. از کجا معلوم که محمد علی، آثار دیگری از پدرش و تعالیم و واجبات دیگری را ندزدیده باشد و از کجا معلوم که آن چه که بهائیان امروز ادعا می کنند، تعالیم میرزا حسین علی است، تمام تعایم او باشد. وقتی که باب دزدی احکام و تعالیم باز شد، ممکن است گفته شود که محمد علی تعالیم و احکام دیگری نیز دزدیده باشد. شاید حکم غسل یا احکام کفن و دفن و... نیز دزدیده شده باشد و تنها بخشی از آن امروز مانده باشد؟! اگر باب چنین حرف هایی باز شد که ظاهراً شده است، اهل بها از کجا می‌توانند اطمینان یابند که آثار دیگر دین مبارک به سرقت نرفته و یا دچار دستبرد و سرقت نشده و از کجا می توانند اطمینان یابند که به تمام دستورات بهاء الله عمل می کنند؟
5) آخرین نکته ای که در این کامنت به آن اشاره می کنم، بیانی از جناب عبدالبهاء است. ایشان در مورد لزوم توانایی مدعیان هدایت بشر در تربیت خانواده و اولاد خود فرموده اند:
«انصاف باید داشت از نفسی که در تربیت اولاد و عیال و آل عاجز مانده، چگونه امید تربیت اهل آفاق نماییم و آیا در این قضیه ذره ای شبهه و تردید است؟ لا والله»
اگر بهائیان به این فرمایش رهبر خود اعتقاد دارند، و از طرفی معتقدند که نماز نه رکعتی بهاءالله توسط فرزندش به سرقت رفته است، آیا نمی توان گفت که جناب بهاء الله را به تربیت اهل عالم چه کار؟ ایشان ای کاش اصول اولیه ی انسانی را به فرزند خود آموزش می دادند و او را به گونه ای تربیت می کردند که نماز دین خودشان را ندزدند. بعد اگر موفق می شدند، ادعای تربیت تمام عالم می‌کردند. ایشان که فرزند خودشان یعنی محمد علی را دزد بار آورده اند و در تربیت او توفیقی نداشته اند، چگونه می‌خواهند تمام عالم را تربیت کنند؟

habibollah
فعّال
پست: 531
تاریخ عضویت: دو شنبه 31 اردیبهشت 1386, 11:41 am

پستتوسط habibollah » یک شنبه 12 شهریور 1391, 4:59 am

با تشکر از جناب پژوهش و جناب هدی از بیان نکات جالب و بحث مهم درباره ی نماز نه رکعتی به سرقت رفته
به نظرم نکته ای آمد که در فرمایشات جناب پژوهش به نظر اشتباه بیانی رخ داده است و آن این که در حال حاضر اگر بهائیان بخواهند نماز بخوانند روی عبدالبهاء را در نظر می آورند نه روی بهاءالله را.
کلا از جناب بهاءالله ظاهراً غیر یکی دو عکس بیشتر باقی نمانده است.

pajohesh
فعّال
پست: 265
تاریخ عضویت: دو شنبه 7 آبان 1386, 10:02 am

پستتوسط pajohesh » سه شنبه 9 آبان 1391, 1:59 am

ضمن تشكر از جناب هدى كه جمع بندي خوبى از بحث نمودند عرض مى كنم:
به نظر من بزرگ ترين اهانت بهائيت به درك و شعور بشريت ، به سخره گرفتن مفهوم دين و ديانت است از طريق به بازي گرفتن مفاهيم مقدسي چون خدا ، پيامبر، وحي ، نماز ، تشريع ، قبله ، حج و... بطوري كه ديگر كسي به اين مفاهيم توجه فطري نكند و به همه آنها بدبين شود. تصورش از خدا بشود تصور يك خداي زنداني، تصورش از نماز بشود يك حكم دزديده ، تصورش از قبله بشود كيش شخصيت يك بشر كه دستور بدهد قبله منم رو به من بايستيد ىر حيات و مماتم، تصورش از زنا بشود جريمه نقدي به بيت العدل و ....
به خدا پناهم مي برم از چنين اهانت عظيمي به سازمان الاهي ديانت و حريم مقدس دين...

pajohesh
فعّال
پست: 265
تاریخ عضویت: دو شنبه 7 آبان 1386, 10:02 am

پستتوسط pajohesh » شنبه 18 آذر 1391, 5:41 am

نظر به اعتراضاتی که به بهائیت در مورد قبله قرار دادن جسد یک آدم شده سایت های بهائی سعی کرده اند پاسخ هایی آماده کنند و ارائه دهند مبنی بر اینکه ما خدا را عبادت می کنیم اما چون بهاءالله رسول خدا بوده و مهمترین فرد است رو به او می کنیم و قبله ما اوست!
نظر این دوستان را جلب می کنم به عین عبارت کتاب های خودشان که نوشته اند:

در کتاب الدروس الدّیانه (نوشته ملا محمد قائینی) در درس نوزدهم چنین آمده است:

قبله ما اهل بهاء روضه مبارکه، در مدینه عکا است ، که در وقت نماز خواندن باید رو به آن بایستیم و قلباً متوجه به جمال قدم جل جلاله (میزرا حسینعلی) و ملکوت ابهی باشیم.

اگر خدا را می پرستند چرا باید موقع سخن گفتن با او قلبا به میرزا متوجه باشند؟

چرا عبارت جل جلاله که برای خدا به کار می رود برای میرزا استعمال شده است؟

"ملکوت ابهی" هم به نوعی اشاره به خود میرزاست چون اشراق خاوری در کتاب "پیام ملکوت" صفحات 457و458نوشته است:

جمیع اوصاف و محامد و نعوت راجع باین مظاهر مقدسه است یعنی هرچه اوصاف و نعوت و اسماء و صفات ذکر نمائیم کل راجع به این مظاهر الهیه است اما به حقیقت ذات الوهیت کسی پی نبرده تا اشاره نماید یا بیانی کند و یا محامد و نعوتی ذکر نماید پس حقیقت انسانیه آنچه داند و یابد و ادراک کند از اسماء و صفات و کمالات راجع باین مظاهر مقدسه است و راهی به جائی دیگر ندارد السبیل مقطوع و الطلب مردود"!

لذا روی به جسد بهاء الله باید کرد و قلبا هم باید متوجه به او بود چون راه به خدا مسدود است و خواسته ها هم مردود است!

ayaha
پست: 0
تاریخ عضویت: شنبه 13 دی 1393, 6:41 am

Re: نمازمفقود و قبله بهائی

پستتوسط ayaha » شنبه 13 دی 1393, 6:50 am

با تشکر از همه شما هستم جدید در اینجا، اما این بحث برای من واقعا مفید است

0066hanifnoor
پست: 0
تاریخ عضویت: دو شنبه 18 اسفند 1393, 9:57 am

Re: نمازمفقود و قبله بهائی

پستتوسط 0066hanifnoor » دو شنبه 18 اسفند 1393, 10:18 am

ا تشکر از جناب پژوهش و جناب هدی از بیان نکات جالب و بحث مهم درباره ی نماز نه رکعتی به سرقت رفته
به نظرم نکته ای آمد که در فرمایشات جناب پژوهش به نظر اشتباه بیانی رخ داده است و آن این که در حال حاضر اگر بهائیان بخواهند نماز بخوانند روی عبدالبهاء را در نظر می آورند نه روی بهاءالله را.
کلا از جناب بهاءالله ظاهراً غیر یکی دو عکس بیشتر باقی نمانده است.


______________
NOOR


بازگشت به “دست آورد ها و تعالیم”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 6 مهمان