عیدقربان _عید عبودیت _مبارک باد!

 

کمال انسان در رهروی مسیری است که خدایش فراروی او نهاده است.

اینگونه رهروی را نام ، "عبودیت" است.سمبل و نماد این عبودیت در گذشت روزگاران ،حضرت ابراهیم خلیل _علی نبینا و آله و علیه السلام_قرار گرفته است که در این رهروی از پاره جان خویش یعنی اسماعیل هم گذشت تا نشان دهد خالصانه عبد صالح پروردگار خویش است...

خدایش نیز به پاس این بندگی ،اوراکرامت بخشید و شد پدر همه ادیان پس از خویش_ ادیان ابراهیمی _ و مدعیان دروغین را نسبتی با او نیست...بر او باد درود همه موحدان و عید قربان که یاد آور این نماد است بر همه پیروان حقیقی ادیان ابراهیمی مبارک باد!

ابراهیمیان ، امروز و هر روز فرزند بت شکن او _بقیه الله_را چشم براهند تا به قصد رهائی انسانها از یوغ بت های مدرن و نمرود های پر مدعای امروزی ، به امر الهی ظهور فرماید و موانع عبودیت را از سر راه انسانها بر دارد و جهان را یکسره، مالامال از توحید گرداند و "یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا" را تحقق بخشد...

 

نزدیک باد خدایا ،روزگار وصلش...!

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top