مناظرات

سردبیر :ادعای بهائیت،عدم دخالت در امور سیاسی است.یعنی بهائیان مطابق نصوص و دستورات رهبران،مجاز نیستنددر امور سیاسی و قدرت حاکمه دخالت نمایندیا با حکومت از سر ستیز درآیند و مخالفت کنند.

0 نظر

فرهاد :دوست گرامی جناب حبیبضمن عرض سلام و ارادت اینجانب مباحث شما را در موضوع ولی امر ثانی و تکمیل بیت العدل جنینی و چارلز میسون ریمی و...

0 نظر

حبیب :جناب جویای عزیز از آنچه مرقوم داشتید بی نهایت متشکرم زیرا ممکن ا ست چنین ابهاماتی در ذهن بعضی از دوستان دیگرنیز وجود داشته باشد لهذا پاسخ به آن موارد میتواند رافع مشکل آنان باشد. 

0 نظر

ریمی :با اجازه سر دبیر محترم  نظر به اینکه بحث سایت شما پیرامون شناسایی دیانت بهایی تشکیل گردیده است من علاقمندم که به پژوهندگان در زمینه پیشینه انتخاب میسون ریمی بعنوان ولی دوم امرالله مطالبی را به بحث بگذ

0 نظر

سردبیر:مطابق نصوص بهایی بیست وچهار ولی امر از نسل جناب بها،اداره امر بهایی رابه عهده خواهند گرفت.

 

0 نظر

باران : بیت العدل چیست؟

 

پژوهشگر : 

0 نظر

سردبیر: قسمت دوم بحث وحدت عالم انسانی را با تلخیص بحث های تهاجمی ایران بهایی شروع می کنیم

 

0 نظر

سردبیر :اصلی ترین تعلیم از تعالیم دوازده گانه بهائی وحدت عالم انسانی است

 

0 نظر

متین :الله ابهی احبای گرامی چون قرار است که وقتم را با آذرخش و یاس بیهوده تلف نکنم ، شما را دعوت می کنم تا به پاسخی که در همین موضوع در سایت ساغر داده ام مراجعه کنید .

0 نظر

مدتها است سوالاتی پیرامون احکام سکونت – ورود – توقف و تبلیغ در اسرائیلاز نظر آیین بهایی ذهنم را مشغول کرده و خیلی مشتاقم پاسخ دوستان بهاییرا در این زمینه بدانم لذا سوالات زیر را مطرح می کنم و از دوستان بهای

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۹-۱۳۸۵.

Back To Top