کشف الغطاء

330

يكي از تواريخ مهم بابيه كتاب نقطه الكاف ميرزا جاني كاشاني است كه ادوارد براون به كمك محمد قزويني بر آن مقدمه اي زده و آن را به طبع رسانيده اند. اين كتاب به جهت جانبداري هايي كه در مقابل ميرزا حسينعلي از ميرزا يحيي صبح ازل نموده مقبول طبع بهائيان نيفتاده و عبدالبهاء مقرر داشت تا بر آن رديه نگاشته شود. 

«واز جانب مركز ميثاق ابهي مقرر گشت كه بر آنها جواب و حل شبهه نگاشته گردد و از مابين آن چه نوشته شد، تأليف آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگاني كه خواهر زاده اش آقا سيد مهدي و با معاونت يك عده ديگر اكمال نمود در تركستان روسيه به طبع رسيد» ( اسرار الاثار ذيل كلمه ادوارد براون) 

تـاصفحه 132 كتاب به قلم ميـرزا ابوالفضل گلپايگاني است كه وي بزرگتـرين شخصت علـمي بهائيـت است و عبدالبهاء در باره او مي گويد: «اسباب راحت ابوالفضل را مهيا نماييد او عبارت از نفس من است.» (اسرار الاثار ذيل كلمه ابوالفضل) 

از صفحه 132 تا پايان كتاب اگر چه برخي از قسمت هاي آن عينا قلم خود ابوالقضل است ( از جمله داستان توبه نامه باب ) اما عمدتا مطالب و يادداشت هاي ابوالفضل است كه به قلم خواهرزاده فاضلش ميرزا مهدي گلپايگاني تأليف گشته است. 

مسئله مهم آن است كه كتاب به صورت كامل آن مورد تأييد و تصويب عبدالبهاء كه امام اول بهائيان است مي باشد به اين عبارت او كه در صفحه 274 مكاتيب جلد سوم به عنوان ميرزا مهدي گلپايگاني آمده دقت كنيد: «هر چند ماه هاي چند زحمت كشيدي و آرام نيافتي و شب و روز كوشيدي وجوشيدي تا آن كه اين كتاب مستطاب كه آثار اخيره حضرت ابوالفضائل است جمع شد. اين كار چون بسيار مهم بود لذا در پرداختش هر زحمتي رحمت بود و هر مشقتي راحت. يقين است كه نتايج عظيم خواهد داشت و چون ترويج گردد نهايت سرور و حبور براي شما حاصل شود.»  كتاب كشف الغطاء مشتمل بر اسناد توبه نامه ميرزا علي محمدباب مي باشد.

هم چنين مطالبي در مذمت ادوارد براون انگليسي و انگليس و انگليسيان دارد و از آن پس كه دولت تزارهاي روسي سقوط كرد و عبدالبهاء ناچار به انگليسي ها پناهنده شد بهائيان كم كم نسخه هاي كشف الغطاء را پنهان نموده و از بين بردند تا مبادا بر دامن كبرياي لندن بنشيند گرد. آخرين اقدامي كه بهائيان مي خواستند درمورد كشف الغطاء انجام دهند خذف قسمت هاي حساس كتاب و نشر بقيه آن بود كه خوشبختانه با ناكامي تمام مواجه شد.

علاقمندان جهت دریافت متن کامل کتاب کشف الغطا عن حیل الاعدا به آدرس زیر مراجعه نمایند :

https://www.h-net.org/~bahai/areprint/kashf/kag.htm

نام کتاب: 
كشف الغطاء عن حيل الاعداء
سال نشر: 
1294
تعداد صفحه: 
438
نام نویسنده: 
ابوالفضل گلپایگانی
محل نشر: 
عشق آباد
قطع: 
وزیری

نظرات بسته شده است.