کشف الحیل

نام کتاب: 
کشف الحیل
نام نویسنده: 
عبدالحسین آیتی
تهیه کننده : 
علی امیر مستوفیان
ناشر: 
راه نیکان
محل نشر: 
تهران
سال نشر: 
1392
تعداد صفحه: 
870

به نقل از مقدمه مولف(سال 1304 شمسی):

بر ارباب بصیرت و خبرت پوشیده نیست که هشتاد سال است مملکت ایران مبتلا به یک دسیسه هفت رنگی شده که صورتا در لباس مذهب جلوه کرده و باطنا بر اساس خیانت وطنی تاسیس و به اسم مذهب بابی و بهائی ، ایران و اهل آن را دچار مشکلات بسیار نموده و می نماید و تا کنون حقایق آن بر اکثر خلق مستور مانده، هر کسی در اطراف آن تصوری نموده، و پیروان این مذهب هم یا از روی جهل و سهو یا بر اثر منافع خویش عمدا نعل های واژگونه بر سمند مقصود زده، هر روز یک دسته از خزعبلات ولاطلائات را در جامعه انتشار داده، مردم متعصب ایران را به هیجان انداخته، معدودی را در دام قتل و غارت افکنده و فوری این را غنیمت شکرده، فریاد مظلومیت کشیده، عموم ایرانیان را به توحش متهم، و مصادر امور را دچار محظور ساخته، به هیچ قسم هم نمیخواهند که به این دسیسه های هفت رنگ و خدعه و نیرنگ خود خاتمه داده، ملک و ملت را به حال خود گذارند و قدمی در راه اصلاح و خیر بردارند.

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top