توقیعات مبارکه

0 390

اين كتاب اولين جلد از مجلدات توقيعات شوقي قبل از سال 100 بديع است . در اين جلد شصت و يك فقره از توقيعات  كه طي سال هاي 1926-1922 نوشته است از روي خط علي اكبر روحاني منشي شوقي افندي خط نويسي و چاپ شده است. 

شروع كتاب با اولين توقيع شوقي كه خطاب به اعضاي محفل روحاني است مي باشد كه عين همين توقيع را كه به خط شوقي است در اول ضميمه كرده اند. دراول كتاب دوفهرست براي توقيعات اين مجلد تنظيم كرده اند : فهرست اول بر حسب عنوان توقيعات و مخاطبين وتاريخ صدور آنهاست و دومين فهرست بر اساس موضوع توقيعات بر حسب الفباء درآخر كتاب لغت نامه اي در 70 صفحه از همگي لغات مشكل نامه هاي شوقي آورده اند كه در مورد علت آن نوشته اند تا بهائياني را كه درنقاط مختلفه كشور موفق به تحصيل اساسي نشده اند مفيد افتد وبتواننداز مضمون نامه هاي شوقي سردرآورند . 

 

از اين 61 توقيع اغلب آنها خطاب به محفل روحاني طهران است ولي بعضي از آنها هم خطاب به محافل بعضي شهرستان هاي ايران و گاهي محافل روحانيه ديگر كشورها و مقدار كمي هم به عنوان اشخاص متفرقه صادر شده است. موضوع اين توقيعات اغلب پراكنده است. گاهي در مورد بيت العدل اعظم و وظائف آن و گاهي درمورد انتخابات اماكن متبركه و يا درباره آواره درس تبليغ زيارت اعتاب مقدسه حجاب در ايران و… صحبت كرده است كه براي اطلاع كامل مي توان به فهرست موضوعي كتاب مراجعه كرد. 

 

نام کتاب: 
توقیعات مبارکه 1922-1926
سال نشر: 
1351
نام نویسنده: 
شوقی افندی
ناشر: 
موسسه ملی مطبوعات امری
محل نشر: 
تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.