بهائی چه می گوید؟

نام کتاب: 
بهائی چه می گوید؟
نام نویسنده: 
میرزا جواد آقا تهرانی
تهیه کننده : 
علی امیر مستوفیان
ناشر: 
راه نیکان
محل نشر: 
تهران
سال نشر: 
1394
تعداد صفحه: 
370

1-این کتاب به منظور تثبیت عقاید شیعه و رد عقاید بهائی ها به طریق اختصار مشتمل بر دو جلد است:

جلد اول جواب استدلالات گلپایگانی در مقاله اولی از کتاب فرائد

جلد دوم استدلال بر عقاید شیعه در مقابل اهل بهاء و ضمنا جواب بعضی دیگر از استدلالات بهائی ها.

2- کتاب فرائد که نویسنده آن ابوالفضل گلپایگانی بهائی می باشد ، مقاله اولی آن در بیان مقصود و مدعای اهل بهاء و ادله و براهین آن است. 

و این مقاله بر حسب براهین و استدلالات مشتمل بر 4 فصل است:

فصل اول در چگونگی احتجاج به آیات .

فصل دوم در کیفیت احتجاج به احادیث و بشارات.

فصل سوم در چگونگی استدلال به دلیل تقریر.

فصل چهارم در کیفیت استدلال به معجزات.

 

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top