بهائیت در ایران

0 297

تاریخ چندصد ساله اخیر ایران مملو از جنبش های سیاسی ای است که بر اساس ایدئولوژی مذهب شیعه حوادث اجتماعی مختلفی را رقم زده اند.استعمارگران با تجربه ای که از جنبش های ضد استعماری در ایران به دست آوردند،بر ان شدندتا پایه های اعتمادی مذهب را مورد تردید و تزلزل قرار دهند از این رو در ایران مرامی را بدعت گذاشتندکه بعد ها به نام بهائیت مشهور گردید.

در کتاب حاضر ایدئولوژی و زمینه های پیدایش و رشد هریک از فرقه های فوق از عصر قاجاریه تاپایان دوران پهلوی دوم بررسی شده اند.

نام کتاب: 
بهائیت در ایران
سال نشر: 
1381
تعداد صفحه: 
324
نام نویسنده: 
سید سعید زاهد زاهدانی
ناشر: 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
محل نشر: 
تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.