الرساله المدنیه

60

این کتاب در سال 1329 هجری منتشر شده است.

نام کتاب: 
الرساله المدنیه( الصادره فی سنه 1292)
سال نشر: 
1289
نام نویسنده: 
عباس افندی
ناشر: 
فرج اله زکی
محل نشر: 
مصر