اسرار الآثار خصوصی

130

وجه تسميه اسرار الاثارخصوصي آن است كه فاضل مازندراني كتابي به نام اسرار الاثار عمومي در شرح اصطلاحات ديني ـ فلسفي ـ عرفاني و هم چنين توضيح و بيان اعلام مندرج دركتب مقدسه و تاريخ نگاشته كه تكثير نگرديده است. كتاب ديگري با همين اسلوب در توضيح و تبيين آثار و الواح بهائي به نگارش درآورده كه جهت تمايز آن دو، كتاب اخير را «اسرار الاثار خصوصي» نام نهاده است. اسرار الاثار خصوصي شامل شرح و توضيح اصطلاحات و اعلام مندرج در آثار والواح بهائي است كه در آن علاوه بر بيان معاني لغوي و اصطلاحي بسياري از كلمات مستعمل درنوشته هاي بهائي بسياري از الواح رهبران بهائي معرفي شده محل ارسال و مخاطب هر يك از آنها مشخص گرديده است و نيز موارد متعددي از توجيهات و اصلاح كاري ها و كوشش براي برطرف نمودن تناقضات آثار بهائي در آن مشاهده مي شود. 

اسرار الاثار به گونه قاموس و كتاب لغت تنظيم گرديده و در ذيل هر كلمه شرح و توضيحي آورده است. و ترتيب آن از اين قرار است: 

جلد اول به حرف الف اختصاص يافته است . جلد دوم در باره كلماتي كه با حروف ب ـ پ ـ ت ـ ث آغاز مي گردد. جلد سوم از حرف ج تا ذ را بحث كرده است. جلد چهارم از ر تا ق و جلد پنجم را ك تا ي را شرح داده است. 

كتاب اسرار الاثار خصوصي از ارزشمندترين كتاب هاي مبلغين بهائي براي جامعه امر مي باشد. 

 

این کتاب در سال 124بدیع منتشر شده است.

 

نام کتاب: 
اسرار الآثار خصوصی
سال نشر: 
1346
نام نویسنده: 
فاضل مازندرانی
ناشر: 
موسسه ملی مطبوعات امری