مکتوبات بهایی پژوهی کتب امری کتب نقدیه بهاییت


مرور

کتب

پای سخنان پدر

نویسنده در پش گفتار خود اشاره به تاریخچه جمع اوری یادداشت هایی در زمینه دو فرقه بابیت و بهائیت نموده و سعی کرده آن را به سبک ساده سوال و جواب به رشته تحریر درآورد تا خوانندگان پس از مطالعه و مراجعه به مدارک ارائه شده با روحی شاد و نگرشی نو…

خاطرات انحطاط و سقوط

طی سالهای بعد از شهریور ۱۳۲۰ مبارزه بر ضد بهائیت بالا گرفت و برای خود ادبیات ویژه ای را در متون فارسی از مطبوعات گرفته تا کتابها و جزوات تشکیل داد. ردیه نویسی ها و خاطرات بخشی از آنها بود. اندکی بعد این کار با نظم و ترتیب جدی تری دنبال شد و…

بهائیت و رژیم پهلوی

این کتاب که نسخه تکمیل شده رساله ی دکترای مولف می باشد، در اصل حول محور آنچه که به تاسی از بسیاری از صاحب نظران مسائل خاورمیانه میتوان آن را "مساله اقلیت" نام نهاد شکل گرفته است. گرایشی در ایران هم در مراکز دانشگاهی و هم در اتاق های سیاست…

تاریخ معاصر ایران

فصلنامه تاریخ معاصر ایران در راستای بررسی های تاریخی روشنگر خویش این بار خوانندگان خود را به مهمانی سفره رنگین مباحث جمعی از پژوهشگران برده است که دستاورد تحقیق خود در مورد پیشینه و کارنامه جریان بابیت و بهائیت را در پیشخوان بازار اندیشه و…

بن بست ظلمانی

کتاب بن بست ظلمانی به بررسی ریشه های تاریخی ، سیاسی و مبانی فکری بهائیت می پردازد.هم چنین رساله ی "رجوم الشیاطین فی رد الملاعین" در نقد فرقه بابیت از فقیه نامدار ملا حبیب الله کاشانی نیز از نسخه خطی معتبر استخراج و ضمیمه این کتاب…

انشعاب در بهائیت

برگرفته از مقدمه: تا به امروز چنین رسم بوده استکه هر کس درباره موضوعی قلم می زند،یا باید در رد ان باشد و یا در تایید ان تقریبا هیچ کسی به راه سومی در این میان عقیده نداشته است. حال انکه شق سومی هست و ارزنده تر است از دو راه پیشین :پژوهش،…

بهائیت در ایران

تاریخ چندصد ساله اخیر ایران مملو از جنبش های سیاسی ای است که بر اساس ایدئولوژی مذهب شیعه حوادث اجتماعی مختلفی را رقم زده اند.استعمارگران با تجربه ای که از جنبش های ضد استعماری در ایران به دست آوردند،بر ان شدندتا پایه های اعتمادی مذهب را…

بهائیان

فصول کتاب اول به شرح زیر است: فصل اول:شیخیه ، زمینه ساز بابیت فصل دوم: بابیه ، زمینه مهدویه فصل سوم: قائمیت ، زمینه من یظهره اللهی فصل چهارم: من یظهره الله فصل پنجم: الوهیت، من یظهره اللهی بهاء فصل ششم: جانشینی و انشعاب فصول کتاب دوم:…

تاریخ جعفری

کتاب تاریخ جعفری نوشته‌ی شیخ محمّدمهدی شریف کاشانی (از مشروطه‌خواهان برجسته) است. وی این کتاب را در شرح احوال پدر خود، ملا محمّدجعفر نراقی، نگاشته و از همین روی، تاریخ جعفری‌اش نام نهاده و سپس، به شرح احوال خود و مسافرتش به قبرس برای دیدار…

گذرگاه تاریکی

جلد اول این کتاب مربوط به نقد و بررسی های تاریخی و محتوایی بابیت و بهائیت می باشد. در این کتاب سعی شده است تا در هر بحث به منابع موثق همان فرقه و یا جریان مراجعه گردد. به عنوان مثال تصاویر و اسناد مربوط به بهائیت از مراجع اصلی بهائیت اخذ…