مقالات

چکیده: مراجعه غیرمتخصص به متخصص در علوم و فنونی که انسان توانایی آن را ندارد، امری وجدانی و عقلائی است. مسئله دین هم از این اصل عقلائی مستثنی نیست.

0 نظر

این مصاحبه در فصلنامه شماره ۶ بهائی شناسی آمده است.

 

0 نظر

چکیدهدعوت پیامبران همیشه همراه با آیات و نشانه‌هایی بوده است. از جمله این نشانه‌ها بینه یا معجزه است.

0 نظر

ملاعبدالخالق یزدى (شاگرد و میزبان شیخ احمد احسایى در یزد، و از روحانیان شاخص مقیم مشهد در زمان ظهور باب) از جمله کسانى بود که بر اثر تعریف‌هاى ملا حسین بشرویه ‏اى (از پیروان مشهور على‌محم

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۹-۱۳۸۵.

Back To Top