Cheap Air Jordan 1

شانزده ماه حضور!

از روزی که افتخار حضور پژوهشی نزد بهائی پژوهان رادر دنیای مجازی یافتیم شانزده ماه گذشت... میهمان حسن نظر و اعتماد شما شدن در طول این روزها و ماه ها، دستاوردی نبود که به رایگان بدست آید اما خداوند بزرگ آن را نصیب بهائی پژوهی نمود.

 

پایگاهی بیست و چهارساعته با مشی تحقیقی و روش بحثٍ آزاد و گفتگوی دو طرفه ، بنیادی نوین را در عرصه پژوهش های دینی بویژه بهائی پژوهی باب کرد که پیش از آن سابقه نداشت.در حالی که همه سایت های بهائی یکطرفه و کلیشه ای بودند_و هنوز هم هستند_ این پایگاه اطلاعات بکر و تازه ای را در همه زمینه های اعتقادی و تشکیلاتی بهائیت مطرح نموده و می نماید که بدیع وبی بدیل است.بیش از نیمی از مراجعان ما بهائیانی هستند که ذهن جستجوگرشان در انگاره های سخنان کلیشه ای محافل،هرگز طعم اقناع را نچشیده و در کنار این بحث ها _علیرغم تحریم تشکیلات_ابواب تازه ای را گشوده می بینند تا آزادنه مطالب خود را در میان گذارند.با پشتیبانی الهی در کنار شما هستیم تا هر زمان که باورمان داشته باشید.ایامتان به کام!

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۹-۱۳۸۵.

Back To Top