Cheap Air Jordan 1

سخن سردبیر

asra در گفتگو با بهائیان از قول همسر شوقی نقل می کند که بهائیت همچون حلقه های زنجیر با اسرائیل پیوند دارد و اعلام می دارد ما بهائیان به اینجا تعلق داریم :

 

دیدار حضرت حرم (روحیه ماکسول همسر جناب شوقی) با بن گوریون نخست وزیر اسرائیل

0 نظر

فحاشی شوقی افندی و طرد کسی که بدون اطلاع او به اسرائیل مسافرت کرده است:

در موضوع صادق فرزند آقا محمد جواد آشچی فرمودند بنویس:

0 نظر

...گیرم که محمد علی گبر و بی دین، این، دخلی به جناب عبدالبهاء ندارد که برادرش را با این القاب زشت ‏مورد حمله و هجمه قرار دهد. تکلیف ایشان است که به کل مهربان باشند و مسائل عقاید را به قیامت ‏واگذار کنند و مجازات و مکافات برادر پیمان شکن را از خدا بخواهند و تازه اگر بخواهند به اصل تعلیم ‏وحدت عالم انسانی عمل کنند، باید برادر را چون آهوی ختن بدانند همان لقب بلبل و طاووس را که به ‏خود داده اند، به او هم بدهند. نه آن که او را گرگ بخوانند. مگر قرار نبود گرگ خون خوار را غزال ‏بپنداریم؟

0 نظر

1-آیا بهائیان در ایران اجازه تبلیغ دارند؟

2-کدام مقام مسئول در ایران اجازه تبلیغ را برای آنها صادر کرده است؟

3-نام آن مقام مسئول چیست؟

0 نظر

با لطف وعنایت الهی،"بهایی پژوهی "وارد پنجمین ماه تاسیس خود شد.نیم نگاهی به بعضی دستاوردها در چهار ماهی که گذشت:

1-آغاز نخستین پایگاه گسترده بهایی پژوهی در جهان مجازی به زبان فارسی

2-ارائه ده ها مقاله علمی و مستنددر شناخت رهبران،آموزه هاو تشکیلات بهایی

0 نظر

دو ماه گذشت...

از روزی که بهایی پژوهی بر منظر بهایی پژوهان نشست ،دو ماه گذشت.

ما را گمان چنین استقبالی نمی رفت هم از جمع بهائیان وهم از جمع بهایی پژوهان.

0 نظر

محیط آزادی که این سایت برای گفتگو پیرامون اعتقادات بهایی گشوده بی نظیر است وتا کنون هیچ سایت بهایی وجود ندارد که این روش را در گفتگوی مستقیم گشوده باشد، اگر هست شما معر فی فرمائید . تمامی سایت های بهایی یکسویه است . اینکه کسی فقط از خود بنویسد و اجازه بروز وظهور به اندیشه طرف مقابل ندهد که هنر نیست.

0 نظر

این نهال پژوهشی با گذشت سه ماه ،اینک درختی تناور شده است...

در دنیای مجازی تنها مرجع تحقیق پیرامون تاریخ ،عقایدوآموزه های بهائی همینجاست.

این سخن گزافی نیست.ما به لحاظ کار خود به همه جا سر می کشیم.با این عمق و دقت و استناد،جای دیگری را نیافته ایم.

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۹-۱۳۸۵.

Back To Top