گزارش سه ماهه

0 214

این نهال پژوهشی با گذشت سه ماه ،اینک درختی تناور شده است…

در دنیای مجازی تنها مرجع تحقیق پیرامون تاریخ ،عقایدوآموزه های بهائی همینجاست.

این سخن گزافی نیست.ما به لحاظ کار خود به همه جا سر می کشیم.با این عمق و دقت و استناد،جای دیگری را نیافته ایم.

تقاضاهای فراوانی است که مطالب این سایت به دیگر زبان ها ترجمه شودتاپژوهشگرانی که فارسی نمی دانندنیز بی بهره نباشند.امیدواریم توان آن را بیابیم.

تسلط ناقدان متون و آموزه های بهائی بالاتر از استاندارد های اصول نقد درون دینی است.خود دوستان بهائی از این موضوع شگفت زده شده اند زیرا می بینند باحثین از خود آنها به متون دینی شان مسلط ترند.کتابی را که خود ندارند نزد باحثین می بینندو با موشکافی شاهد تحلیلش می شوند.

تعداد تاپیک های فعال در صفحه اول را 5 تاپیک قرار داده ایم تا کاربران متمرکزتر بتوانند مباحث رادنبال نمایند.بعد از اتمام هریک از آنها ،عنوان جدید گشوده خواهد شد.

سلسله بحث های ایقان پژوهی که طرفداران بسیاری یافته است را در بخش مقالات قرار دادیم اگر چه بحث در این تاپیک همچنان ادامه دارد .در دنیای مجازی شاید این نخستین نقد مبسوط بر بزرگترین کتاب بهائیان باشد که عرضه می شود.

پیشنهاد شده است بخش هایی از مطالب سایت در قسمت هایی از کتابهای درسی مدارس و دانشگاهها قرار گیرد تا آنچه عر ضه می شود صبغه پژوهشی داشته باشد.

اینکه نهال سه ماهه شما سایه سارش هر روز پهناور تر می شود نشان از توفیق الهی دارد که توفیقات فقط از اوست.

 

اکنون موقع آن است از شما بخواهیم سایت را به دوستان بهایی و غیر بهائی خود معرفی نموده لینک سایت را در هرجا که نیاز باشد قرار دهید.از همه عزیزان متشکرم.سردبیر

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.