پیشگوئی در مورد اعضاى جدید بیت العدل!

0 288

جناب روشنفکر، مطلب شما و خانم فریده دوستدار را خواندم. در تایید فرمایش شما عرض می کنم مطلبی را هم در نامه یک بهائی که برای دوستانش و من فرستاده خواندم که در مورد دوعضو جدید بیت العدل پیشگوئی نموده است . توضیح اینکه منتقدانى از بهائیان ، انتخابات بیت العدل را نه انتخابات بلکه نوعى نمایش انتخابات دانسته بلکه به قرینه سابقه امر پیش بینی می کنند که چه کسانى انتخاب خواهند شد! 

توضیح اینکه قرار است انتخابات بیت العدل (UHJ) برای جایگزینی دو عضو مستعفی بیت العدل آقایان فرزام ارباب وکیسون بارنز در فستیوال رضوان که از فردا تا پنجشنبه(٢٩ آوریل تا دوم مى٢٠١٣) در اسرائیل برگزار می گردد، انجام شود. با توجه به اینکه در بیست سال گذشته همه اعضاى جدید بیت العدل از اعضای دارالتبلیغ بین المللى (ITC)بوده اند که خود منصوب بیت العدلند خیلی ها پیش بینى می کنند جایگزین آن دو وبه عنوان دو عضو جدید بیت العدل آقایان ایمن روحانى و خوان مورا و با احتمال کمتر دکتر دانش باشند و بقیه اعضای بیت العدل هم ثابت می مانند: ( Ayman Rohani, and Juan Mora, or – with a less probablity – Dr.Danesh) 

 

بعضی ها به طنز نوشتند همان سوسماری که نتایج جام جهانى فوتبال را پیشگوئی نمود نتایج انتخابات بیت العدل را هم پیشگوئی نموده است!…به هرحال باید تا آخر هفته منتظر بود تا نتیجه پیشگوئی دوستان بهائی معلوم شود و اینکه چه کسانی نامشان از صندوق بیرون می آید!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.