هفتمین سالگرد بهائی پژوهى!

0 130

 

جشن هفتمین سالگرد حضور سامانه را در شرایطی برگزار می کنیم که “بهائی پژوهى” به نامى آشنا در جهان اینترنت و نزد همه بهائی پژوهان تبدیل شده است.سبک و سیاق نوین وعالمانه و تحقیقی که به همت تنى چند دانشجو و استاد و پژوهشگرعلاقمند درتیرماه ٨٥ آغاز گردید بزودی سایت را به عنوان بزرگ ترین پایگاه مستقل، زنده، دو طرفه و عالمانه در گفتگوهاى بین الادیان شناساند که به مثابه مرجع براى همه علاقمندان بهائی پژوهى در جهان قرار گرفت. نزدیک یکصد تالار گفتگو،سی مناظره، دویست و هفتاد مقاله ، صدها پیام و مطلب علمى و تاریخى در هزاران صفحه مکتوب و مستند، حدود ده ملیون نگاه را به صفحات سایت جلب و جذب نمود به نوعى که در تمام ساعات روز و شب افراد می توانستند بطور زنده مطالب خود را روی آن قرار دهند و از سوی پژوهشگران پاسخ بگیرند یا دیده شوند. ادب، متانت، مستندگوئی وحق پذیری شیوه اى بود که حتى زبان ناقدان را هم به اذعان واداشت که کسانى بى هـیچ وابستگى و بدون هیچ نام و نشان و تنها از سر مهر و ایمان،به چنین اقدامى دست یازیده اند تا پژوهشهاى دینى را در فضایی عالمانه و مهربانانه تدارک کنند..بهائی، مسلمان و دگر اندیش به یکنوع و بطور یکسان سخن گویند و متاع علمی خود بنمایانند و پاسخ گیرند.

 

هشتمین سال را در شرایطی آغاز می کنیم که خانواده بزرگ بهائی پژوهى، از سراسر جهان بازدید کننده دارد و زنده و پاسخگوست تا خدمتگزار فکر و اندیشه و پژوهش باشد به مدد هـزاران کاربر و میلیونها ناظر و میهمان و بر همه این نعمت ها، خداى را سپاس!

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.