نوروز پیروز!

0 199

 نوروز در فرهنگ ما ، نشان پیروزی است : پیروزی بهار بر خزان ، امید بر یأس ،رویش و زیبائی بر سترونی و پلشتی ،تحرک و شادابی بر خمودگی و افسردگی ،پاکی بر آلودگی و خلاصه روز و روزگاری نو ، آغازی دو باره ، ساختاری دیگر و سرنوشتی نوین و نظمی برین و در یک کلمه روزی نو یا “نوروز” و بلکه ” نوروز پیروز “!

 

ما را با “بهار “و “نوروز “پیوندی است ازلی و ابدی…

“ازلی” زیرا از آغاز و “عالم الست” با “بهار جان “میثاق داریم و “ابدی” زیرا تا جان در بدن داریم چشم براه بهاریم و بهارجانها را دیده براهیم تا بیاید و همه جهان را با شمیم بهاریش و نسیم عدالتش از خزان ستم ها و جفاها رهائی بخشد.

جشن نوروز ما جشن بیعتی دو باره با بهار جان هاست…!

 

نوروز پیروز بر همه بهار دوستان مبارک باد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.