ممنوعیت تبلیغ و اقامت در اسرائیل(1)

0 468

مدتها است سوالاتی پیرامون احکام سکونت – ورود – توقف و تبلیغ در اسرائیلاز نظر آیین بهایی ذهنم را مشغول کرده و خیلی مشتاقم پاسخ دوستان بهاییرا در این زمینه بدانم لذا سوالات زیر را مطرح می کنم و از دوستان بهایی و غیربهایی خواهش می کنم نظرات خود را جهت روشن شدن بیشتر موضوع بیانفرمایند

1- چرا علی رغم این همه تاکید رهبران بهایی به موضوع تبلیغ، تبلیغ در اسرائیل ممنوع می باشد ؟

به عنوان نمونه بهاییان از جناب عبدالبهاء نقل می کنند:

“ای یاران عزیز عبدالبهاء الیوم اهم امور ،تبلیغ امرالله و نشر نفحات الله است .تکلیف هر نفسیاز احبای الهی این استکه شب و روز آرام نگیرد و نفسی بر نیارد جز فکر نشر نفحات الله….”

پس سوال روشن است :

با توجه به اهمیت تبلیغ در آیین بهایی و تاکید شدید بر این موضوع به گونه ایکه می شود استنباط کرد بهاییت بدون تبلیغ یعنی بهاییت منهای بهاییت ،فکر می کنید چرا تبلیغ در اسرائیل ممنوع شده است؟!

2- چرا سکونت در اسرائیل ممنوع است ؟

سکونت افراد در اسرائیل بایستی با اجازه بیت العدل باشد و یکی از موارد طرد افراد سکونت در اسرائیل بدون اجازه بیت العدل می باشد.

3- ورود به اسرائیل و حتی زیارت اماکن بهایی از سوی بهاییان بایستی با اجازه بیت العدل باشد و توقف بیش از 9 روز در ارض اقدس (به اصطلاح بهاییان) بدون اجازه بیت العدل با مجازات طرد روبرو خواهد شد. 

یک دوست بهایی (الکس) در پاسخ نوشت:

“با توجه به اینکه از دستورات مهم دیانت بهایی عدم مداخله در سیاست می باشد و هرعملی بر خلاف قوانین حکومت وقت حرام می باشد لذا بهاییان در هر گوشه ای از دنیا زیر نظر حکومت وقت زندگی می کنند و تمامی قوانین آن را رعایت میکنند و چون دراسرائیل از نظر حکومت تبلیغ ممنوع می باشد بهاییان هم برای تبعیت از حکومت این کاررا در آنجا انجام نمی دهند.”

ویک دوست مسلمان پاسخ او را این چنین داد:

“دوست عزیز اولا مگر شما بهائیان گرامی در امر تبلیغ گوش به حرف دولت ها می دهید؟! به عنوان نمونه تبلیغ شما در ایران هم ، از طرف دولت ممنوع است

اما شما هم چنان به این کار ادامه می دهید. در زمان رژیم گذشته هم تبلیغ و فعالیت های شما غیرقانونی بود اما هم کتاب چاپ می کردید و هم جلسات احتفال و ضیافات و کنفرانس های تحری حقیقت و بیوت تبلیغی و جلسات فایر ساید و از این قبیل داشتید.

قربان شما بروم شما در امر تبلیغ که گوش به حرف دولت ها نمی دهید، مگر در اسرائیل. تازه سئوال همینجاست که چرا تبلیغ در اسرائیل حرام است ؟ یعنی شما به اصل سئوال جواب نداده اید.

به عبارت دیگر چرا دولت اسرائیل ضمن حمایت های بی دریغ و فراوان از بهائیت،تبلیغ امر نازنین را در آن دیار ممنوع کرده است.؟!

شما در حقیقت به سئوال این گونه جواب داده اید: دانی کف دست از چه بی موست؟زیرا کف دست مو ندارد!

دوست من سئوال همین است که چرا تبلیغ بهائیت در اسرائیل ممنوع است و نیز چرا در ایران هم که ممنوع است باز هم تبلیغ می کنید ؟

مدیر اصلی سایت ساغر در همین ایران خودمان است. مهم تر آن که پاسخ شماره ی2 و 3 را هم مرقوم نفرموده اید. “

الکس گفت:

“این از احکام دیانت ما می باشد و در احکام هم در هیچ دیانتی نبایدچون و چرا کرد…حکم تبلیغ معلق به حکمت است و حکمت بالغه الهی چنین اقتضا نموده.برای بهاییان عالم اطاعت از بیت العدل اعظم با اطاعت از ذات غیب منیع لا یدرکیکیست. “

و پاسخ شنید:

“تمام حرف همین است که فرموده اید: اصل اطاعت از پروردگار است. بی تردید اگر اثبات شود که جناب بهاء الله و نیز به تبع ایشان بیت العدل از طرف خدا باشند که مشکلی نداریم.” مهم این است که هنوز دین بودن و الهی بودن بهائیت را اثبات نکرده اید تا احکامش را الهی فرض نمائیدوباصطلاح مصادره به مطلوب نموده اید…اما در مورد تبلیغ فرمودید:”حکم تبلیغ متعلق به حکمت است و حکمت بالغه الهی چنین اقتضا نموده برای بهاییان عالماطلاعت از بیت العدل اعظم با اطاعت از غیب منیع لا یدرک یکیست”

یکم: از نظر سیر بحث جنابعالی باید ابتدا اثبات فرمایید دیانت بهایی و به تبع آن بیت العدلالهی است سپس این پاسخ را مطرح نمائید ممکن است این پاسخ برای بعضی بهائیانی که اصولا اهل تحقیق و مداقه در مسائل نیستند و باصطلاح سنتی فکر می کنند قابلقبول باشد ولی من فکر نمی کنم این پاسخ برای آندسته از عزیزان بهایی که اهل فکر و اندیشیدن در مسائل هستند قانع کننده باشد در هر صورت ضمن اینکه منتظر اثبات الهی بودن آیین بهایی و بیت العدل هستیم توجه جنابعالی و سایر دوستان بهایی و غیر بهایی را به موارد زیر جلب می کنم.

دوم: نظام اعتقاد دینی مجموعه ای از گزاره هاست که نهایتاً مبنای عمل دینی واقع می شود نظام مندی این مجموعه از گزاره ها به معنای آنست که اولاً گزاره های این مجموعه باید با یکدیگر ربط منطقی داشته باشد یا دست کم میان آنها ناسازگاری درونی وجود نداشته باشدو ثانیاً میان این مجموعه از گزاره ها و سایر نظامهای اعتقادی شخص نیز نباید تناقض وجود داشته باشد.گزاره های نظام دینی یکدیگر را تقویت می کنند و به هم معنی می بخشند بنابراین احکام و مناسک دینی در پناه سایر گزاره های دینی معنا پیدا می کند. ممکن است حکمت برخی از آنها توسط شارع و یا شارحین منصوص دیانت بیان شده باشد و یا توسط علما و صاحبان فکر و اندیشه به شرطی که با سایر گزاره های نظام اعتقادی تعارض نداشته باشد توضیح داده شود حالا آیین بهایی یک سری شعارها و ادعاهایی دارد:

1- دین باید مطابق علم و عقل باشد و هیچ جایی هم گفته نشده کجای دین باید مطابق علم و عقل باشد مثلا ایرادی ندارد احکام آن مخالف عقل باشد(در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله تأملاتی پیرامون تطابق علم و عقلنوشته صادق در همین سایت مراجعه فرمایید)

2- احکام این دین مناسب با دنیای مدرن و جدید است و اصولاً بهائیت دین دوران مدرن می باشد ودلیل نسخ احکام اسلام هم کهنه و نامناسب بودن آنها جهت دنیای امروز می باشد لذا بصورت طبیعی الزامات دوران مدرن را هم خواهد پذیرفت یکی از الزامات این دوران رعایت حقوق و آزادیهای فردی و پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر است احکام سکونت – توقف بویژه ممنوعیت تبلیغ در اسرائیل با مفاد مصرح این اعلامیه تعارض دارد.

3- اگر بهائیان معتقدند گوهر حقیقت از طریق دیانت بهایی نزدآنان است و خود را بوسیله تبلیغ که اساس آئین بهایی می باشد موظف به انتقال دیگران میدانند چرا بایستی یک عده از درک این حقیقت و فیض محروم گردند؟

4- به نظر میرسد تاکید بر ممنوعیت تبلیغ در اسرائیل و اسرائیلیانبا توجه به آزادی تبلیغ یهودیان و وجود شماری یهودی – بهایی در سراسر جهان صبغه سیاسی موضوع را افزایش می دهد و دوستان بهایی با توجه به شعار عدم مداخله در امور سیاسی و حساسیت های ویژه ای که نسبت به اسرائیل از جهات مختلف در سراسر عالم وجود دارد بایستی تامل بیشتری در این موضوع بنمایند.

5- ملاحظه می فرمایید ضمن اینکه گزاره های نظام فکری و اعتقادی بهائیت همخوانی و هماهنگی ندارد دارای تناقض های فراوان ساختاری و درونی می باشد لذا به نظر اینجانب بعنوان فردی که از منظر بیرونی به مجموعه بهائیتمی نگرد اینها همگی می تواند نشان از غیر الهی بودن باشد. بعد در مورد تطابق دین با علم و عقل مطالبی مطرح شد که چون مرتبط با این موضوع  نبود از آنها می گذریم و به بحث ممنوعیت تبلیغ و اقامت در اسرائیل می پردازیم.در اینجا یاس پیشنهاد نمود:

گمانه زنی

به نظر می رسد وقتی دسترسی به پاسخ قطعی و جواب اصلی میسر نباشد و دوستان بهایی نیز فاقد جواب باشند یا مصلحت را در عدم پاسخ دیده باشند محققان به روش علمی ،به گمانه زنی بپردازند و سپس به بررسی گمانه ها و فرضیات بپردازند و آنگاه بین انواع گمانه ها ،آن را که به صواب محتمل تر است به عنوان پاسخ محتمل الصدق معرفی نمایند. چنانچه فرهاد عزیز و دوستان پژوهشگر این اقتراح را بپسندند بنده برای شروع بحثدر موضوع سوالات مطرح شده، این گمانه ها را طرح می نمایم:

الف: چرا تبلیغ بهائیت در اسرائیل ممنوع است؟

1-زیرا حاکمان اسرائیل ،بهائیت را یک فرقه باطل می دانند که نباید در اسرائیل نضج یابد.

2-زیرا حاکمان اسرائیل بهائیت را مثل خود می دانند و لزومی ندارد دوقلو ها بهحریم یکدیگر وارد شوند.

3-زیرا از بهائیت به عنوان فکر برتر هراس دارند و از نضج آن می ترسند و حاکمیتخود را از تبلیغ آنها در خطر می بینند لذا اجازه تبلیغ نمی دهند.

4-زیرا آن را یک حزب با پوشش دین می دانندو گرفتارشدن و فریب خوردن مردم خود، در دام این حزب را اجازه نمی دهند .

5-زیرااز تنفر مردم ایران و دیگر مسلمان ها نسبت به صهیونیست ها مطلعند و نمی خواهند با بهایی شدن اسرائیلی ها یک ضد تبلیغ برای مسلمین فراهم شود.

6-زیرااسرائیلی ها اصولا با هر گرایش دینی غیر از صهیونیزم مخالفند لذا بهائیت را هم بر نمی تابند.

7- زیرایک توافقنامه همکاری در عدم تبلیغ یکدیگراز قبل بین رهبران اسرائیل و تشکیلات بهایی امضا شده و نمی خواهند آن را فعلا بشکنند.

8-زیرا اسرائیلی ها اگر بهایی شوند دیگر حقوق مالی خودشان را به بهائیت(و نه به اسرائیل )می دهند و اسرائیل این خسران اقتصادی را بر نمی تابد.

9- زیرا در صورت تبلیغ بهائیت ،مردم اسرائیل بطلان بهائیت را می فهمند آنوقت بهدولت خود برای حمایت های فراوان از بهائیت مثل عدم اخذ مالیات از آنهادر اسرائیل اعتراض می کنند و بر دولت فشار می آورند.

10-زیرا بهائیت حق است و اسرائیل باطل است و با تبلیغ بهائیت ،باطل بودن اسرائیل مشخص می شود و این به ضرر آنهاست لذا اجازه تبلیغ به بهائیت نمی دهند.

11- زیرا می دانند تبلیغ بهائیت اثری ندارد و آنها را از انجام کار بدون نتیجه باز داشته اند.

12-…

ب : چرا سکونت در اسرائیل ممنوع است و موجب طرد می شود؟

1-زیرا با همجواری با مقر فرماندهی بهائیت ،انواع فساد های تشکیلات بتدریج برای آنهامعلوم می شودو از بهائیت زده می شوند.

2-زیرا ممکن است توسط بهائیان جاسوسی انجام شود و اسرائیل آن را بر نمی تابد.

3-زیرا بهائیان رقیب اسرائیلند که توسط آمریکا حمایت می شوند و اسرائیل هوو را نمی تواندتحمل کند.

4- زیرا خود تشکیلات از جذب بهائیان به سوی اسرائیل در هراس است و ماندن در آنجاخطر جذب آنها را تقویت می کندو از تشکیلات بریده می شوند.

5-زیرا هجوم بهائیان به اسرائیل برای اقامت ،موازنه جمعیتی را به هم می زند و اسرائیل این را نمی خواهد و از این موضوع می ترسد.

6-زیرا بهائیان نبایست متوجه روابط مستحکم حاکمیت اسرائیل با تشکیلات بهایی شوند و اقامت آنها این خطر را دارد که متوجه این روابط می شوند.

7-زیرا اسرائیل بهائیان را غده سرطانی می داند و این غده را در بدن خود تحمل نمی کند و ترجیح می دهد در خارج بدن خود باشد.

8-زیرا بیت العدل خود را دارای مقام عصمت می داند ووقتی بهائیان آنان را از نزدیک ببینند و با آنها محشور باشند دستشان رو شده عصمتشان ملکوک می شود.

9-زیرا بهائیت اسرائیل را فتح کرده اکنون نوبت دیگر سرزمین هاست که مثل اسرائیل فتح شود لذا اقامت آنجا جایز نیست.

10-زیرا بهائیان هر جا باشند شهروند های ناراحتی هستند و برای حاکمیت ایجاد اشکال می کنند و این موجب سر شکستگی تشکیلات می شود لذا اجازه نمی دهد.

11-زیرا بهائیان برخلاف اسرائیلی ها شهر وند های خوبی هستند و موجب سر افکندگی شهروند های اسرائیلی می شوندو دولت این را نمی خواهد.

12-زیرا بهائیان جهان وطنی هستند و مفهوم ملیت برای آنها مفهوم ندارد و هیچ علقه ای به وطن پیدا نمی کنندلذا اقامت آنها مضر است.

13-…

 

ج : چرا ورود به اسرائیل فقط با اجازه بیت العدل و فقط 9 روز؟

1-زیرا 9 عدد مقدس است و نباید از آن تخطی شود.

2-زیرا بیت العدل بهائیان را در این 9 روز کاملا کنترل می کند و کانالیزه می نماید تا مطالبمضره را نفهمندو همه چیز را مطابق خواست آنها ببینند.

3-زیرا بهائیانی که از غیر مسیر بیت العدل آمدند چیز هایی را فهمیدند که از بیت العدل زده شده و ریمی یا غیر بیت العدلی شدند یا از بهائیت بر گشتند.

4-زیرا این سفر هاعایدات خوبی برای بیت العدل دارد و از این عایدات نباید گذشت.

5-زیرا ماندن بیش از 9روز قابل کنترل نیست وسر نخ از دست بیت العدل در می رود.

6- زیرا اگر بیشتر بمانند پول اضافه در اسرائیل خرج می کنند و بهائیت تقویت بنیه اقتصادی اسرائیل را بر نمی تابد.

7-زیرا بیش از 9 روز و از غیر طریق بیت العدل اسرار اسرائیل را متوجه می شوند و جاسوسی می کنند و اسرائیل این را اجازه نمی دهد.

8-زیرا زیارت چند قبر بیش از این وقت نمی خواهد و بهائیان زده می شوند باید زودتر بر گردند تا از بهائیت سرد نشوند.

9-زیراباید نوبت به دیگران هم برسد و محدویت خوب است وبیت العدل هم بهترین مدیر این سفر زیارتی است.

10-زیرا اسامی زائران از طریق بیت العدل به موساد داده می شود تا با هماهنگی آنها از وجود این زائران برای جاسوسی در اقصی نقاط جهان استفاده شود.

11-… 

گمانه ها به اینها خلاصه نمی شود و گمانه های دیگری نیز می تواند مطرح باشد…

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.