ما و عاشورا

0 285

همه جهان دانست در عاشورا که مصاف حق و باطل بود، پیروز میدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود که صدایش و پیامش پس از چهارده قرن شنیده می شود و تمجید می گردد و برنامه آزادمردان قرار می گیرد و شکست خورده میدان یزیدیان بودند که چند صباحی با ذلت زیستند و مردند و خاموش شدند و لعنت ابدی آزادمردان را برای خود خریدند.
نسل های پس از عاشورا دانستند تحریف دین ، عاقبت ندارد؛ خون پاکان آنها را رسوا می کند و نیرنگ شان را برملا می نماید. بازی با دین خدا شوخی نیست.آنها که لاف دینی جز دین الاهی بزنند ، به زودی دست خالی شان رو می شود.به دروغ لاف نبوت و دیانت و اخلاق بزنند و عده ای را بفریبند ، چند سال بعد، کوله پشتی پر از پوچ شان باز می شود و همه می فهمند همه آن دعوی ها، فریبی بیش نبوده است.
عاشورائیان یادگرفتند فریب انواع یزیدهای زمانه را نخورند حتی اگر اسم شان حسین و ادعا یشان دیانت و مزارشان نزد غاصبان فلسطین و حکم شان آدم سوزی مجرمان و انگ بر پیشانی دزدان باشد.
سلام بر حسین علیه السلام و یارانش که تحریف سوزی را در عاشورا به نمایش جاودانی در آوردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.