عشق ما به شما فرود ندارد

0 283

آدمها و علایق زیادی هستند که در مقطعی به زندگی ما وارد شده اند و کمی بعد دیگر نبوده اند. شاید به خاطر تنوع طلبی ذات انسان باشد… یعنی از خیلی چیزها دلزده میشود نمیدانم دقت کرده اید عشق به افراد و اشیاء یک فراز، اوج و یک فرود دارد بگردیم در تمام دنیا ببینیم کسی یا کسانی هستند که این چنین محبت بی پایانی به فردی داشته باشند؟

جنس محبت ما به اهل بیت و مخصوصا امام عصرمان با این حساب حتما جنس دیگریست هر روز و هر سال که از عمرمان میگذرد به آنان تشنه تر میشویم…
 مولا جان! عشق ما به شما فرود ندارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.