دستگیری بهائیان در ازبکستان بعلت تبلیغ کودکان و نوجوانان

0 241

اداره اطلاعات و امنیت دولت ازبکستان در تجسّس­های جاری خود ۱۵ بهائی را به علّت تبلیغ کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال به آئین بهائی دستگیر کردند. این کودکان که از شهرهای مختلف هستند بدون موافقت والدین خود تحت عنوان درسهای اخلاق به مرکز بهائی برده شده بودند.
این کودکان متعاقباً به یک مرکز بازسازی برده شده و سپس تحویل والدین خود شدند. پلیس تمام این جریانات را ضبط کرده است. اخیراً کشورهای آسیای میانه (CIS) فشار روی این فرقة را تشدید کرده­ اند. زیرا معتقدند این فرقه روابطی با اسرائیل داشته و موجب تخریب زیربنای اخلاقی جامعه می­شود. کشیشهای مسیحی نیز به تبلیغات بهائیان اعتراض کرده و نسبت به تبلیغات تحت عنوان درس اخلاق به کودکان مسیحی هشدار داده­ اند.
اخبار دریافتی از کشورهای مختلف نشانگر آن است که بهائیان برای تغییر دین و بهائی کردن کودکان و نوجوانان با استفاده از چهار عنوان زیر فعالیت می­کنند:
۱- جلسات دعا
۲- حلقه­ های آموزشی
۳- کلاسهای کودکان
۴- کلاسهای نوجوانان
۱- بهائیان موظفند که دوستان، همسایگان، بستگان و همکاران خود را به جلسه دعوت کنند. این جلسات دعا چیزی غیر از فریب بنام خدا نیست ؛ زیرا هدف این جلسات پیدا کردن افراد مبتدی بی اطلاع است که در مرحلة بعدی به حلقه­های آموزشی منتقل می شوند. این اقدام بدترین خیانت به بشریّت است که به نام خدا صورت می­گیرد.
۲- حلقه­ های آموزشی
حلقه ­های آموزشی یک دورة هفت کتابی بنام ” کتابهای روحی” می­باشد. در این کتابها تعالیم اخلاقی از ادیان مختلف گرفته شده و به نام مکتوبات مقدّس بهائی ارائه می­ شوند و آنها را به بهاءاله نسبت می­دهند. در حین مطالعة این ۷ کتاب مبتدی تبدیل به بهائی می­شود. این کلاسها قطعاً حلقه­ های مطالعاتی نیستند بلکه فرآیند بهائی کردن از طریق این شیوه است. بهائیان دریافته­ اند که به حرکت درآوردن بهائیان برای تبلیغ دسته جمعی و با تعداد زیاد توجه غیر بهائیان به ویژه موسسات دولتی را به خود جلب می­کند و درنتیجه کلاسهای روحی روش بهتری هستند.
پس از تکمیل هفت کتاب روحی، فرد، فارغ­ التحصیل می شود و تبلیغ این کتابها به دیگران را بعهده می­گیرد ، به عبارت دیگر بهائی کردن از طریق تبلیغ است. اکثریت افرادی که آئین بهائی را قبول کرده ­اند بعلت اعتقاد به بهاءاله نیست بلکه بعلت بی اطلاعی مطلق آنها است.
برخی نکات از کتابهای روحی:
۱- اشاعة دانش درمورد آئین بهائی .
۲- آموزش مسیر خدمت برای هر فرد و تبلیغ در مورد آئین بهائی .
۳- خدمت به دیگران چیزی بجز تبلیغ آئین بهائی و بهائی کردن آنها نیست .
۴-“نخستین اقدام خدمت” برای تقویت بهائی شدگان جدید از طریق بازدید از خانه­ های بهائی شدگان جدید است.
۵- واحد سوّم معرفی عقاید بهائی است.
۶- آموزش مکتوبات بهاءاله فعالیت ویژه
۷- ایثار – فدا – به معنای تبلیغ آئین بهائی است.
در نهایت شگفتی این نعمت تبلیغ شامل اسرائیلی­ ها نمی­باشد ! !
۳- کلاسهای کودکان ( روشی برای افزایش بی دردسر جمعیت بهائی)
بهائیان تأکید زیادی بر تشکیل کلاسهای اخلاقی با کودکان غیر بهائی دارند.
بدیهی است که کودکان قادر به درک برنامه مخفی بهائیان در پس پرده برگزاری این دوره­ها نیستند، و بدون هیچ مقاومتی براحتی بهائی می­شوند. علاوه بر این والدین این کودکان نیز به بهائی شدن نزدیک می­شوند.
برخی نکات کتاب روحی ۳ عبارتند از:
۱- دانش آموزان بایستی روحیة معنوی بدست آورند، به عبارت دیگر بهاءاله را قبول کنند.
۲- آموزش ” روش زندگی بهائی” به کودکان .
۳- سعی در ایجاد عادت هایی که بخشی از روش حیات بهائی است.
هر جلسه با مناجات بهائی آغاز می­گردد که چیزی بجز تبلیغ بهائی، مناجات های بهائی، و نوشتجات بهائی در رأس آن نیست. این مطالب برای دوستان، بستگان و همکاران و همسایگان است.
چرا به کودکان غیربهائی بایستی آموزش کلمات بهاءاله و عبدالبهاء و حفظ مناجاتهای امری آموزش داده شود؟ این بخاطر اینست که بهائیان معتقدند که هر کسی یا یک بهائی است یا هنوز بهائی نشده !
۴- کلاسهای نوجوانان
بهائیان برای کودکان ۱۱ تا ۱۵ ساله کلاسهای نوجوانان دارند. در اینجا نیز آنها تبلیغ بهائیت را تحت عنوان تعالیم اخلاقی مطرح نموده و جوانان را بهائی می­کنند.

 

منبع: ttp://bahaism.blogspot.com/2009/08/bahais-arrested-in-uzbekistan-for.html

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.