حقوق بشر در عصر ارتباطات

0 179

فحاشی شوقی افندی و طرد کسی که بدون اطلاع او به اسرائیل مسافرت کرده است:

در موضوع صادق فرزند آقا محمد جواد آشچی فرمودند بنویس:

این شخص بداخلاق و پست ‏فطرت اخیرا مخالف دستور این عبد مسافرت به فلسطین نموده و وارد ارض اقدس گشته، ‏تلغرافی راجع به طرد و اخراج او از جامعه به آن محفل مخابره گردید به والدش صریحا اظهار و ‏انذار نمایند مخابره با او به هیچ وجه من الوجوه جائز نه، تمرد و مخالفت نتایجش وخیم است! ‏‏(شوقی افندی ، توقیعات مبارکه، (102-109) ص 41) ‏

پیام شوقی در خصوص طرد آقای صادق آشچی فرزند آقا محمد جواد بخاطر سفر به فلسطین بسیار شگفت انگیز و حاوی نکات جالبی است :

چون بی اجازه شوقی سفر کرده است:

1-او پست فطرت است.

2-اوبد اخلاق است.

3-باید اخراج و طرد شود.

4-پدرش را انذار نمایند.

5-مخابره با او جائز نیست.

6-نتایج تمرد وخیم است.

7-نتایج مخالفت وخیم است.

جمع بندی کنید این پیام را با ادعای وحدت عالم انسانی و حقوق بشر در هزاره سوم ودر عصر ارتباطات و مراودات جهانی فرهنگ ها…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.