بهائی پژوهی در نمایشگاه مطبوعات 1396

168

حضور شما همراهان محترم را در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات واقع در مصلی از تاریخ 5 الی 12 آبان در غرفه پایگاه خبری بهائی پژوهی گرامی می داریم. 

پایگاه خبری بهائی پژوهی در گروه فرهنگی و هنری نمایشگاه، راهروی سوم،غرفه 11 مستقر می باشد و آماده استقبال از تمامی بازدیدکنندگان است.