بهائم خواندن غیر بهائیان توسط بهاءالله

0 468

“نفوسی که از امر بدیع معرض اند از رداء اسمیه و صفتیه محروم و کل از بهائم بین یدی الله محشور و ‏مذکور! ‏ ” از افاضات بهاء الله!‏ 

یعنی کسانی که از بهائیت روی می گردانند، پوشش نام و صفت انسانی از آنان فرو می افتد و همگی در ‏روز قیامت در پیشگاه خداوندی به صورت حیوانات چهار پا محشور و مذکور خواهند بود.‏ 

بخش یکم:‏ 

مدتی این مثنوی تأخیر شد.‏ 

با سلام و عرض ادب و ارادت به کاربران عزیز سایت بهایی پژوهی و نیز عرض تبریک به مناسبت سال نو ‏و ایام میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ‏ 

به علت سفری نسبتا طولانی مدتی بود توفیق حضور در سایت را نداشتم. اینک که فرصتی دست داد تا ‏توانستم سری به سایت بزنم، با پاسخ بسیار مفصل و خسته کننده ی جناب ایران به بحث وحدت عالم ‏انسانی مواجه شدم و آن را به دقت خواندم و در مقابل پاسخ جناب یاس را هم به بیانات جناب ایران ‏مشاهده کردم. داوری در باره ی نوشته ها را خوانندگان گرامی انجام می دهند. کاربران فقط نظر خود را ‏عرضه می کنند و قضاوت را به خوانندگان می سپارند. اینک من هم به مطالب جناب ایران که عمدتا ‏خطاب به حقیر است، پاسخ می دهم و از خداوند منان درخواست می کنم که مرا از راه راست و درست ‏نلغزاند و چنان نباشد که برای ابطال باطل از باطل بهره ببرم و نیز برای اثبات حق باز هم به باطل بیاویزم.‏ 

در ضمن این نکته را هم بیافزایم: از کاربران عزیز، تقاضا می کنم گرفتار جوّ ناهنجاری که جناب ایران ‏می کوشد تا در سایت فراهم آورد، نشوند و هم چنان متین و مستند، مطالب خود را ارائه دهند. ‏ 

نفوسی که از امر بدیع معرض اند از رداء اسمیه و صفتیه محروم و کل از بهائم بین یدی الله محشور و ‏مذکور! ‏ 

از افاضات حضرت بهاء الله!‏ 

یعنی کسانی که از بهائیت روی می گردانند، پوشش نام و صفت انسانی از آنان فرو می افتد و همگی در ‏روز قیامت در پیشگاه خداوندی به صورت حیوانات چهار پا محشور و مذکور خواهند بود.‏ 

پرکردن فضای سایت از مطالب تکراری و اغلب نامربوط و بیهوده، موجب می شود تا اصل مطلب در ‏لابلای شلوغ کاری های نوشتاری گم شود و خوانندگان را دچار سردرگمی و بی حوصلگی کند. از سوی ‏دیگر موجب می شود تا به ویژه بهائیان خوش باور و ساده لوح چنان تصور و توهم کنند که بحمد الله به ‏بحث مهم وحدت عالم انسانی و ایراداتی که سایت بهایی پژوهی به آن گرفته است، پاسخی مفصل در بیش ‏از 50 صفحه داده شد. بارها به جناب ایران گفته ایم که دوست عزیز کم گوی و گزیده گوی اما ظاهرا ‏پرنویسی عادتی است که ایشان قادر به ترک آن نیست و در سایت نقطه نطر هم همین رویه ی را ادامه می ‏دهد. به هر صورت برای آن که معلوم شود مطالب جناب ایران تا چه اندازه به اصل مطلب مربوط است، ‏ناگزیر هر بخش را جداگانه خلاصه و پاسخ مبتنی بر مدارک و مستندات امری را تقدیم می کنم:‏ 

خلاصه ی بخش اول بیانات جناب ایران:‏ 

‏1-اظهار لطف همیشگی نسبت به سایت و تمسخر کاربران ‏ 

‏2-‏تمسخر صبر شیعیان در بحث انتظار امام زمان علیه السلام 

‏3-‏تکرار مباحث غیرضروری و نامربوط به بحث اصلی در افشاگری سایت 

‏4-‏متهم کردن دوباره ی گردانندگان سایت به کوردلی و نافهمی و ریاکاری 

‏5-‏تکرار دوباره ی وجود 8000 شبهه و 10000 سایت ضد اسلامی با و جود اظهار ‏چندین باره ی قبول اسلام!‏ 

چنان که مشاهده می فرمایید، جناب ایران، به خاطر دیدگاه منفی عجیبی که نسبت به ‏مسلمانان و به ویژه شیعیان و بالاخص سایت بهایی پژوهی دارد، به جای پرداختن به اصل ‏مطلب، هم چنان با نیش تند و گزنده ی قلمش حقیر و دیگر کاربران و گردانندگان سایت را ‏مورد حمله و هجمه قرار می دهد و انواع الطاف را نثار ما می کند. هر چند ایشان مرتبا جان ‏ناقابل خویش را فدای اسلام و قرآن و پیامبر و امامان و حتی خود ما نویسندگان سایت می ‏کند، اما در همان حال به اسلام و مسلمین نیش های تند و زهرآگین می زند. از جمله آن که ‏در صدر سخن خویش نیمه ی نخست فرمایش امام صادق را آورده است. هر چند در ادامه ی ‏مباحثش بقیه ی فرمایش امام صادق را ذکر کرده است، اما اگر قصد تحری حقیقت داشت، ‏همان صدر سخن، دنباله ی مطلب را هم می آورد. حقیر هم در پاسخ، سخنی از بهاء الله نقل ‏کرده ام با این توضیح که امامان ما یک جور حرف زده اند و از وحدت عالم انسانی به آن ‏صورت که بهاء الله از آن دم زده و گوش فلک را کر کرده است، سخن نگفته اند و آشکارا و ‏مبتنی بر آیات قرآن، کافران کژاندیش و کوردل را همانند چهارپایان دانسته اند. این چیزی ‏نیست که بخواهیم از بیان آن روی برتابیم. جناب ایران هم که مرتب جانش را فدای اسلام و ‏امامان علیهم السلام می کند، به هر روی این اسلام را پذیرفته است و روشن است که برای ‏گریز از مدعای بهائیت و برای رد گم کردن، مرتب نظر اسلام را بیان می کند. توجه داشته ‏باشید که بهایی بودن ایشان و دیگر بهائیان بنا به گفته ی خودشان منوط به پذیرش اسلام ‏است و ایشان هم گفته است که بزرگترین مشکل بهائیت دفاع از اسلام است! اما بهاء الله بر ‏خلاف آن چه که مدعی است، حتی معتقد است که مخالفان امر مبارک در نطفه شان هم عیب ‏و ایرادی هست که در آینده به این گونه افاضات جناب بهاء الله خواهیم پرداخت. ‏

 

بخش دوم:‏ 

خلاصه ی نوشته های کلافه کننده ی جناب ایران در بخش دوم و افاضات تکراری ایشان ‏چنین است:‏ 

‏1-تکرار دوباره ی مباحث بیهوده و نامربوط به بحث ‏ 

‏2-‏ادعاهای گزاف در باره ی دوران گذشته و ذکر تاریخچه ی شجاعت ها و پیروزی ‏های چشم گیرشان در دوران جوانی در مناظره با مسلمانان.‏ 

‏3-‏ادعای پاسخ به بحث خاتمیت در سی سال پیش!‏ 

‏4-‏آوردن نیمه و ناقص حدیثی از امام صادق علیه السلام 

‏5-‏آوردن سخنی از عبدالبهاء مربوط به گسترش بهائیت به وسیله ی مخالفت مخالفان‏ 

‏6-‏حقانیت بهائیت به خاطر ماندگاری 163 ساله اش‏ 

‏7-‏استناد به آیه ی شریفه ی قرآن توسط عبدالبهاء و استفاده ی غلط از آن‏ 

‏8-‏تکرار تهمت ریاکاری و بی انصافی و بی حرمتی و توهین به امر بهایی توسط کاربران ‏سایت 

‏9-‏توضیح مفصل در باره ی ضرورت تفصیل دادن به مطالب 

‏10-تکرار دوباره ی وجود شبهه و کتاب ردیه علیه تشیع 

‏11-‏اصرار فراوان و پافشاری در حقانیت بهائیت بدون ارائه ی دلیل 

‏12-‏امتحان عباد در یوم ظهور حضرت بهاء الله!‏ 

‏13-‏بیان مطلبی در باره ی فردی به نام شینتوی بهایی ( خدا وکیلی هر چه خواندم ‏چیزی نفهمیدم)‏ 

‏14-‏تکرار مطالب حقیر در باره ی وضعیت خانوادگی جناب بهاء الله و تهمت نقل ‏ناقص و گزینشی آن مطالب به بنده (جویا)‏ 

‏15-‏بیان مطالبی از مراجع عظام تقلید در باره ی کافران 

‏16-‏و بالاخره تهمت دوباره ی ریاکاری به کاربران سایت 

می گویند: یکی از اهالی همدان مدعی بود که می تواند در همدان به اندازه ی یک کرت( ‏واحد زمین های کشاورزی در روستاها) بپرد. ظریفی به او گفت: دوست عزیز همدان که دور ‏است و در دسترس ما نیست؛ اما کرتش موجود است و هم اینک حاضر! حکایت جناب ایران ‏هم حکایت همان روستایی پرمدعاست که در همدان به اندازه ی یک کرت می پرد. حقیر هم ‏جسارتا عرض می کنم: جناب ایران بنده نمی دانم شما در سی سال پیش در مناظره با ‏مسلمانان چه دسته گل هایی به آب داده اید. سی سال پیش هم از دسترس ما خارج است؛ ‏اما ما اینک در خدمت شما هستیم و سایت بهایی پژوهی که به جای بوسیدن دست و پای ‏نویسندگانش، مرتب به آن می تازید، آماده است. بنگریم که اینک چه کرده اید و چه می ‏کنید. شعار دادن در باره ی سی سال پیش و ذکر پیروزی های چشمگیر در آن روزگار ممکن ‏است برای جوانان بهایی ساده لوح و زود باور، شورانگیز و افتخار آفرین باشد، اما برای خود ‏جناب عالی و دیگران کارساز نیست چون به هر روی هم اینک شما روی در روی سایت ‏بهایی پژوهی مشغول پاسخ گویی هستید و خردمندان داوری و مقایسه خواهند کرد که سی ‏سال پیش چه خبر بوده است!‏ 

 

در ضمن در ادامه ی عرائضم ضمن آن که منتظر افاضات جناب عالی و نظرات دیگر دوستان عزیز هستم، نظر جناب بهاء الله را هم در باره ی کافران و غیر بهائیان عرض خواهم کرد. چنان که بارها خود جناب عالی هم گفته اید و بارها جان فدای اسلام کرده اید، ما در باره ی حقانیت یا بطلان اسلام بحثی نداریم نطر اسلام هم در باره ی کافران و بد اندیشان روشن است و نیاز به تکرار دوباره ی ان ها نیست لطفا نظر بهائیت را در این باره پی بگیرید و همان سخنی را که در ارسال نخست خود در سال جدید از بهاء الله اوردم، پاسخ دهید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × پنج =