بانوی ماندگار

0 385

سلام بر بانوی عقیله بنی هاشم، هوشمند و خردورز ، شجاع و صبور، شبیه پدر در سخنوری، شبیه مادر در حکمت و مهر ، پیام رسان شهیدان، افشاگر فاسدان و منحرفان.
بعد از مادر که سیده بانوان جهان است، او الگوی برجسته برای همگان است. دین باور، پرواپیشه، فهیم و بردبار و به مقصد رساننده قیام برادر در عاشورای تاریخ و جغرافیای کریلاست. کیست جز او که با سخن و منطق، یزید و ابن زیاد را به اسارت گرفت و رسوا ساخت. سیره او برای همیشه باید الگوی بانوان ما باشد: سرشار از منطق علوی و عصمت فاطمی و حلم حسنی و شجاعت حسینی. آن بزرگوار محترمه از کودکی در خانه ای که جبرئیل بر آستانش به خضوع می ایستاد، از پدر و مادری معصوم ، معرفت و ایمان آموخت و بر همه رنج ها و مصیبت ها صبور بود و در کسوت همسر و مادر، بهترین بود.سلام بر او هنگامی که چشم به جهان گشود و آنگاه که با پرونده ای پربار به دیدار معبود شتافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.