انتشار کتاب «نگاهی به کتاب مقدس بهائیان»

0 220

کتاب «نگاهی به کتاب مقدس بهائیان» با چهل یادداشت در مورد کتاب اقدس بهاءالله منتشر شد.

هدف این تحقیق سیری در مطالب بزرگ ترین کتاب آیین بهائی یعنی کتاب اقدس است. اقدس در نظر معتقدان به آن کتابی است مستطاب که ناسخ کتب آسمانی قبل بوده و در توصیف اهمیتش گفته اند منشور یک تمدن جهانی است و به منظور تجدید بنای عالم نازل شده و احکامش کمینه هزار سال برای بشریت راهنما خواهد بود. این کتاب می کوشد در چهل یادداشت ضمن معرفی این کتاب شما را با مهم ترین تعالیم آن آشنا کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.