انتشار کتاب آسیب شناسی موعود گرایی

0 275

مهدویت عقیده ای است بس شور آفرین و شوق برانگیز، از این رو همواره برخی سودجویان از این انگیزه ی مردمی بهره گرفته و با سوء استفاده از نادانی عوام خود یا کسان دیگری را به جای منجی موعود به مردم معرفی کرده و آنان را از مسیر درست به بی راهه کشانیده اند. بر همین اساس گروه ها و فرقه های فراوانی چون کیسانیه ، واقفیه ، احمدیه(قادیانیه)، بابیه و بهائیه پدید آمده اند.

آشنایی با تاریخ این مدعیان و فتنه هایشان روشن می سازد که آگاهی از آینده موعود به تنهایی برای سعادت انسان کافی نیست بلکه آشنایی با ویژگی ها و علایم مشخص کننده شخص موعود نیز ضروری است زیرا انگیزه بدون قوه تشخیص پیش از اینکه مفید باشد مضر است.

کتاب آسیب شناسی موعود گرایی با تاکید بر آسیب گستری مسیح نمایان و مهدی نمایان نوشته آقای مهدی قندی توسط انتشارات گوی منتشر شد. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.