اضلاع این مثلث را ترسیم کنید!

0 240

سیاست جانبدارانهBBC در تبلیغ بهائیت ،تنها به گزارش “باغ های بهائیان” در وبلاگ سایت فارسی ، خلاصه نمی شود.شاهد دیگر این حمایت همه جانبه و معنی دار،در صفحه “سرزمین مگو” در صفحه اصلی سایت فارسی است که تم اصلی این صفحه حمایت از اسرائیل و سپس بهائیت است.مطالب متعدد در دفاع از کیان اسرائیل ،همراه با گزارش ها و مطالب مدافعانه در باره بهائیت با عناوین:

 

1-“تصاویری از باغ های بهایی در حیفا و عکا” از دوخبرنگار اعزامی مهدی پرینچی و میدفراستی با تصویرهاو توضیحات آنهادر مجد و زیبایی مقابر باب و بهاو نیز بیت العدل!!

 

2- مقاله”دین ایرانی در کوه کرمل” مقاله ای از مهدی پرینچی خبرنگار بی بی سی به اسرائیل ،سرشار از مطالب تحریف شده و اغلاط تاریخی و دفاع رسمی مغایر با شغل خبر نگاری که جز از یک مامور یت تعریف شده خاص دیده نمی شود.

 

طبیعتا به سبک بی بی سی اینها خبر است و جای اظهار نظر هم برای خوانندگان نیست!

اگر چه در وبلاگ هم که جای اظهار نظر بود بعد از نقدها آن را بستندو نقدهای بعدی به سرنوشت سانسور گرفتار آمد.ایرانیان این نکات را به دقت دنبال می کنند.

 

با توجه به سخن روحیه ماکسول در مورد ارتباط وثیق بهائیت با اسرائیل ،و جانبداری بی بی سی از ایندو ،اضلاع این مثلث را ترسیم کنید! 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.