آیا بهائیان در ایران اجازه تبلیغ دارند؟

0 331

1-آیا بهائیان در ایران اجازه تبلیغ دارند؟

2-کدام مقام مسئول در ایران اجازه تبلیغ را برای آنها صادر کرده است؟

3-نام آن مقام مسئول چیست؟

4-آیا مجاز نبودن برای تبلیغ در ایران در طول این سه دهه به انها ابلاغ نشده است؟

5-آیا در سایت خود از قول لاریجانی عدم رسمیت و مجازنبودن به تبلیغ را نقل نکرده اند؟

6-چرا از حکومت اسرائیل باید تبعیت کرد ولی از حکومت ایران نه ؟

7-کدام مقام مسئول ایرانی به آنها اجازه ایجاد وب سایت را داده است؟

8- آیا ایجاد وب سایت ،تبلیغ محسوب نمی شود؟

9-آیا اعلام ناقص و ناکافی بودن احکام اسلام در سایتشان،تبلیغ علیه حاکمیت نیست؟

10-توزیع گسترده نامه سرگشاده به رئیس جمهور تبلیغ محسوب نمی شود؟

11-مقالات اعتراضی در سایتهاشان علیه حاکمیت ایران ،مصداق تبعیت ار دولت است؟

12-چرا دردولت اسرائیل مجاز به تشکیل حتی یک ضیافت هم نیستنداما در ایران تمام ضیافات را بر پا نموده و تبلیغ خانوادگی و همسایگی را انجام می دهند؟

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.