آشفتگی میلانی در برابر سخنان خانم “کار”!

0 242

 در چند روز گذشته مقاله ای از خانم “مهرانگیز کار” در مورد طاهره قرة العین در یکی از سایت ها و فضای مجازی منتشر شد.در پایان این مقاله خانم کار نکته ای را بیان نموده بود که به مذاق تشکیلات بهایی خوش نیامده و بلافاصله موضع گیری نموده و از طریق یکی از مبلغین مشهور این تشکیلات یعنی کاویان صادق زاده میلانی به نویسنده (خانم کار) که یکی از اعضای ثابت کنفرانس های تورنتو و…بوده و بهائیان او را به عنوان مدافع خود معرفی می نمایند ،بدگوئی نمودند.جمله ای که موجب عصبانیت تشکیلات بهائی شده بود این بود که اگر طاهره که مقدس ترین چهره زن نزد بهائیان است امروز زنده بود اجازه عضویت در تشکیلات رهبری بهائیان یعنی بیت العدل را نمی یافت چون زنان حق عضویت در این تشکیلات را ندارند!

این موضوع نشان بسیار مثبتی است که نشان می دهد افراد متوجه تناقضات فکری آئین بهائی شده اند و شعارهای ظاهری مثل تساوی حقوق رجال و نساء نمی تواند این تناقضات همچون محدودیت هایی که زنان در این تشکیلات دارند را بپوشاند.
افرادی همچون جناب کاویان صادق زاده میلانی بدانند اگر مجالی فراهم شود که افراد از محتوای تعالیم بهائی آگاه شوند بزودی نکاتی دیگری همچون مطلبی که خانم کار گفت را رسانه ای می کنند مثل اینکه مهریه زن روستایی مثل همین خانم طاهره نقره است و مهریه زن شهری طلاست یا همین خانم طاهره از خانه پدری ولوازم شخصی پدر ارث نمی برد چون اینها متعلق به پسر ارشد است یا در نگاه جناب عبدالبهاء مردان اقوی و اقدم هستند و زنان چنین نیستند و از حیوانات مثال می اورد که جنس نر نسبت به ماده اقوی و اقدم است و از این قبیل تناقضات… و تازه اگر امثال خانم کار متوجه تناقضات در موضوعاتی مثل وحدت عالم انسانی و… بشود و در مقالات بعدی اش بنویسد امثال کاویان او را به چه فحش هایی خواهند نواخت؟!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.