آزادی بیان

0 307

محیط آزادی که این سایت برای گفتگو پیرامون اعتقادات بهایی گشوده بی نظیر است وتا کنون هیچ سایت بهایی وجود ندارد که این روش را در گفتگوی مستقیم گشوده باشد، اگر هست شما معر فی فرمائید . تمامی سایت های بهایی یکسویه است . اینکه کسی فقط از خود بنویسد و اجازه بروز وظهور به اندیشه طرف مقابل ندهد که هنر نیست. به بیت العدل بهائیان پیشنهاد می کنم به جای هر کار دیگر روش سایت تازه تاسیس ما را در “بهایی پژوهی” انتخاب کند و سایتی به زبان فارسی ایجاد نماید تا مخالف و موافق آزادانه ومستقیم در مورد اعتقادات بهایی گفت وشنود داشته با شند. استقبال چشمگیری که در همین مدت کوتاه از سایت (بدون هیچگونه تبلیغ وارسال لینک برای دیگران) به عمل آمده تضمین کار آمدی این پیشنهاد است. من از شما تقاضا می کنم این پیشنهاد مرا به بیت العدل منتقل کنید که اگر چنین کاری انجام گیرد بسیاری از یخ ها آب خواهد شد و دشمنی ها به دوستی مبدل می شود… ضمنا به دست اندر کاران تمامی سایت های فارسی بهایی اعلام می کنم : چنانچه آنها آدرس سایت ما را در سایت خودشان قرار دهند و مثل ما فر صت برابر برای گفتگوی موافق ومخالف فراهم کنند ما هم آدرس سایت آنها را در سایت خود خواهیم گذاشت. این پیشنهاد مشفقانه را امید وارم رهبران بهایی به دیده شفقت وقبول بنگرند و دستی را که به سویشان دراز شده پس نز نند ونشان دهند جامعه بهایی این ظرفیت را دارد که با همگان آزادانه ومستقیم بر سر میز مذاکره در مورد دیدگاه ها واعتقاداتش بنشیند ودر میدان عقل وبرهان بر دیگران پیشی گیرد. منتظر پاسخ بیت العدل و دوستان بهایی می مانیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.